چهارشنبه 31 مرداد 1397
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، سازمان ملی استاندارد،پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی(ساختمان بودجه و تشکیلات سابق)
تلفن مستقیم: 32861130 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، سازمان ملی استاندارد،پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی(ساختمان بودجه و تشکیلات سابق)،مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم: 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی می باشد