یکشنبه 31 تیر 1403

معرفی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

پژوهشگاه استاندارد دارای چهار پژوهشکده با عناوین «پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت»، «پژوهشکده شیمی و پتروشیمی»، «پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی» و «پژوهشکده فناوری و مهندسی»، می باشد.

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (با عنوان قبلی پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی)، با توجه به وظایف قانونی پژوهشگاه، براساس چالش های موجود و نیازهای روز صنایع کشور، مشغول به فعالیت می باشد. در این پژوهشکده کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی مجرب در چارچوب ضوابط و مقررات، سند راهبردی و برنامه عملیاتی مشغول به فعالیت می باشند .


گروه های پژوهشی پژوهشکده عبارتند از:

 • گروه پژوهشی سامانه های مدیریت
 • گروه پژوهشی اندازه شناسی
 • گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت

همچنین مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشگاه استاندارد، در خصوص برگزاری آزمون های مهارت و تولید مواد مرجع، فعالیت می نماید.

اهم فعالیت های این پژوهشکده عبارت است از:

 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان تهران به عنوان پیمانکار فرعی
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار فرعی
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ISO 15189به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی نهادهای بازرسی بر اساس استانداردISO/IEC 17020 به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام آزمون های مهارت (proficiency test)بر اساس گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043
 • تولید مواد مرجع (RM) و مواد مرجع گواهی شده (CRM) بر اساس استاندارد ISO 17034
 • همکاری با اداره برنامه‏ ریزی و پایش پژوهشگاه، جهت راه اندازی و توانمندسازی گروه‏های پژوهشی تقاضا محور منطقه ‏ای و آزمایشگاه‏های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی
 • بررسی و شناسایی اولویت‏های کشور در زمینه‏ های مرتبط با فعالیت پژوهشکده و بهره ‏گیری مطلوب از امکانات موجود در داخل و خارج از پژوهشگاه جهت انجام طرح های تحقیقاتی متناسب با نیاز کشور
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
 • مشاوره، آموزش، طراحی و استقرار سیستم های مدیریت
 • انجام پروژه های پژوهشی میان مدت و بلند مدت
 • مشاوره فنی به واحد های تولیدی و استانداردسازی فعالیتهای آنها
 • مشاوره در زمینه دریافت نشان استاندارد
 • تدوین استانداردهای پژوهش محور
 • برگزاری دوره های آموزشی
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد