دوشنبه 12 خرداد 1399

برنامه های آموزشی

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت در راستای ارتقا سطح کیفی خود با هماهنگی پژوهشگاه استاندارد اقدام به برگزاری دوره های تخصصی در زمینه های سیستم های مدیریت کیفیت و آزمون مهارت (PT ) و سایر آموزشهای مورد نیازها سازمانها و آزمایشگاه های فعال کشور، نموده است.

این مرکز همچنین برای افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان خود نیز با برنامه ریزی و اجرای آموزشهای مرتبط، زمینه مناسبی برای ارایه خدمات شایسته به مشتریان فراهم کرده است. در پایان دوره ها و پس از ارزشیابی شرکت کنندگان، گواهینامه آموزشی صادر می شود.

برگزاری دوره های آموزشی در پژوهشکده به یکی از روش های زیر است:

  • دوره عمومی (public): دوره ای است که با برنامه ریزی و اطلاع رسانی پژوهشکده برای تاریخ و مدت مشخص، معرفی می شود، متقاضیان برای شرکت در دوره ثبت نام می کنند و در صورت رسیدن به حد نصاب، باحضور مدرس و آموزش گیرندگان در محل برگزاری آموزش برگزار می شود. حداکثر ظرفیت این دوره ها 12 نفر است.
  • دوره اختصاصی (in-house) : دوره ای که به درخواست سازمانهای متقاضی و در تاریخ و مدت زمان درخواستی ایشان برنامه ریزی و به طور اختصاصی برای کارکنان آن سازمان و یا افرادی که از طرف سازمان متقاضی معرفی شدند، برگزار می شود. محل برگزاری این دوره های اختصاصی می تواند توسط پژوهشکده یا سازمان انتخاب شود. حداکثر ظرفیت این دوره ها 25 نفر – یا گروه های 25 نفری - است.
  • پژوهشکده آمادگی برگزاری دوره های مجازی، سمینار های آموزشی را نیز داراست. به عنوان مثال، سمینار آموزشی "آشنایی با آزمون مهارت –PT " در تیر ماه سال 93 برای حدود 120 نفر از شرکت کننده، از آزمایشگاهها، کارخانه جات دارای نشان استاندارد و سازمانهای مختلف استان تهران برگزار شد.

پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد