سه شنبه 01 مرداد 1398
لیست منابع علمی و آموزشی
تاریخ به روز آوری : 1393/09/01
شماره به روز آوری : 0
ردیفعنوان دانلود
1متن ترجمه استاندارد ISO/IEC 17043
2راهنمای همگنی و پایداری اقلام آزمون مهارت
3راهنمای تخمین عدم قطعیت اندازه گیری برای شرکت کنندگان در آزمون مهارت
4خانم دکتر رحمانی-رئیس پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی(اسلایدهای سخنرانی "همایش آشنایی با آزمون مهارت" مورخ 1393/04/02)
5خانم مهندس موسوی-مشاورمرکزآزمون مهارت( اسلایدهای سخنرانی "همایش آشنایی با آزمون مهارت" مورخ 1393/04/02)
6خانم مهندس نخجیری- مدیر فنی سابق مرکز آزمون مهارت( اسلایدهای سخنرانی "همایش آشنایی با آزمون مهارت" مورخ 1393/04/02)
7آقای مهندس امیر جهانبانی-مشاور مرکز آزمون مهارت( اسلایدهای سخنرانی "همایش آشنایی با آزمون مهارت" مورخ 1393/04/02)
8آقای دکتر عاصم عبدا...پور- مشاور سابق مرکز آزمون مهارت( اسلایدهای سخنرانی "همایش آشنایی با آزمون مهارت" مورخ 1393/04/02)
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی، اتاق شماره 2
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی می باشد