یکشنبه 31 تیر 1403معرفی پژوهشکده سیستمهای مدیریت کیفیت و بازرسی

" مرکز آزمون مهارت استاندارد"، جهت سهولت در طرح نظرات و شکایات مشتریان و شرکت کتتدگان، کانالهای ارتباطی متعددی را در نظر گرفته است.

  • مکاتبه با مرکز آزمون مهارت ( طبق آدرس یا نمابر مندرج در صفحه ارتباط با ما)
  • مراجعه حضوری به مرکز آزمون مهارت ( طبق آدرس مندرج در صفحه ارتباط با ما)
  • تماس تلفنی با مرکز
  • ارسال ایمیل از طریق همین سایت
  • دریافت فایل نظریات مشتریان PT ، تکمیل و ارسال آن از طریق تلفن، فکس و یا ایمیل.

*
*
*
*
*
ارسال

پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد