دوشنبه 12 خرداد 1399

نحوه ارزیابی آزمایشگاه های همکار:

با هدف توسعه و ترویج استاندارد در کشور و همزمان با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، برخی فعالیتهای قابل انتقال ادارات استاندارد به بخش خصوصی واگذارشد. در این بین فعالیت آزمایشگاههای همکار از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که همزمان با اعلام نتایج آزمون توسط آزمایشگاههای همکار ادارات استادارد استان، تصمیم گیری در مورد صدور/ ابطال/ تمدید نشان استاندارد محصولات صورت می گیرد. بدین منظور ضوابطی جهت انتخاب آزمایشگاههای همکار ایجاد شد و پذیرش درخواست متقاضیان ، منوط به ارزیابی آزمایشگاه متقاضی بر اساس آخرین راهنمای منتشر شده از مرکز ملی تایید صلاحیت و اثبات صلاحیت فنی و مدیریتی آزمایشگاه متقاضی شد.

آزمایشگاههایی که متقاضی همکاری با اداره کل استاندارد استان می باشند باید درخواست خود را طی فرم درخواست ارزیابی بعنوان آزمایشگاه همکار (فرم شماره 23) به اداره کل استان تهران ارسال می دارند و اداره کل پس از بررسی های لازم و در صورت تایید درخواست، مورد را طی نامه تاییدیه درخواست آزمایشگاه توسط کمیته فنی و به انضمام فرم شماره 23 به آزمایشگاه و پژوهشکده سیستمهای مدیریت کیفیت و بازرسی ارجاع می دهد.

خلاصه برنامه ارزیابی شامل جلسه افتتاحیه ، ارزیابی سیستم کیفیت آزمایشگاه توسط سرارزیاب، ارزیابی کفایت فنی آزمایشگاه مطابق دامنه فعالیت درخواستی توسط کارشناسان فنی، جلسه جمع بندی و جلسه اختتامیه می باشد .

در جلسه اختتامیه با حضور تیم ارزیابی و مدیر/ مدیرفنی آزمایشگاه ، ضمن برشمردن نقاط قوت آزمایشگاه ، خلاصه نتایج حاصل از ارزیابی انجام شده و جزییات عدم انطباقهای ثبت شده و تذکرات و فرصتهای بهبود اعلام می شود. مهلت مقرر رفع عدم انطباقها (حداکثر دو هفته برای تمدید و یک ماه برای صدور یا افزایش دامنه) در فرم عدم انطباق ثبت می گردد. همچنین تغییرات در پروانه تایید صلاحیت نیز می بایست در جلسه اختتامیه بررسی و نهایی گردد.

این تغییرات شامل تبدیل روش آزمون ها به محصول،

تطبیق شماره و عنوان استاندارد در پروانه با سایت www.ISIRI.org ، حذف استانداردهای منسوخ و باطل شده یا جایگزینی آنها با استاندارد جدید، ذکر استاندارد حاوی اصلاحیه و الحاقیه، تغییرات نام/ آدرس و تلفن آزمایشگاه و تایید تغییرات توسط مدیر/مدیرفنی آزمایشگاه و کارشناس فنی می باشد.

پس از انجام ارزیابی، آزمایشگاه موظف است ظرف موعد مقرر مدارک انجام اقدامات اصلاحی به همراه فرم های تکمیل و تایید شده عدم انطباق را به سرارزیاب تحویل نماید. سرارزیاب با همکاری تیم ارزیابی کفایت اقدامات اصلاحی را بررسی نموده و در صورت کامل بودن، نسبت به تکمیل و بستن فرمهای عدم انطباق اقدام و فرم گزارش ارزیابی را تکمیل کند.

به هر آزمایشگاه همکار پس از تایید صلاحیت و صدور گواهینامه، شماره پروانه ای(در هر زمینه فعالیت) تخصیص می یابد که با توجه به منحصر بفرد بودن آن، به عنوان کد آزمایشگاه در آن زمینه فعالیت فرض در نظر گرفته می شود.

همچنین آزمایشگاه همکار در صورت تمایل به افزودن آزمون یا فرآورده های جدید، درخواست افزایش دامنه فرم شماره 23 را تکمیل و به اداره کل استان تهران

ارسال می نماید. این مورد هم پس از بررسی و در صورت تایید در استان تهران، به پیمانکار مجری ارزیابی "پژوهشکده سیستمهای مدیریت کیفیت و بازرسی" ارجاع می شود.

کلیه آزمایشگاههایی که موعد تمدید سالانه آنها فرا می رسد موظفند دو ماه قبل از اتمام تاریخ اعتبار پروانه تایید صلاحیت نسبت به تکمیل فرم درخواست تمدید (فرم 24) اقدام نموده و به اداره کل استان تحویل نمایند. در استان تهران، اداره استاندارد پس از بررسی و تایید، درخواست را به پیمانکار مجری ارزیابی "پژوهشکده سیستمهای مدیریت کیفیت و بازرسی" ارجاع می دهد.

در مواردی که تمدید گواهی یک آزمایشگاه در نتیجه گزارش ارزیابی پژوهشکده تایید نشده است پروانه آزمایشگاه به مدت سه ماه تعلیق می شود و اداره کل در صورت دریافت مدارک اقدامات اصلاحی آزمایشگاه، مورد را جهت بررسی به پیمانکار مجری ارزیابی "پژوهشکده سیستمهای مدیریت کیفیت و بازرسی" ارجاع می دهد.


پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد