یکشنبه 31 تیر 1403

تاریخ انتشار : اسفند 1402

صدورگزارش نهایی آزمون مهارت سیم و کابل با کد EL-04

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «برق و الکترونیک- سیم و کابل» با کد EL-04 می رساند، گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از طریق سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2782 و 2716 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : اسفند 1402

تمدید مهلت ارسال نتایج آزمون مهارت فرآورده های نفتی-هیدروکربن

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان آزمون مهارت فرآورده های نفتی-هیدروکربن با کد CH-13 می رساند، به دلیل درخواست مکرر آزمایشگاه های مشارکت کننده، مهلت ارسال نتایج آزمون مهارت تا تاریخ1402/12/21 تمدید شده است. خواهشمند است حداکثر تا پایان روز 1402/12/21 نسبت به ارسال نتایج، شامل تکمیل آنلاین فرم نتایج، بارگذاری فرم نتایج مهر و امضا شده و فایل های پیوست خواسته شده، اقدام فرمایید. لازم به توضیح است که تمدید مجدد این زمان، امکان پذیر نمی باشد.
شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2716 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 28 بهمن 1402

توزیع اقلام آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-هیدروکربن» با کد CH-13

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « فرآورده های نفتی-هیدروکربن » با کد CH-13 می رساند، ارسال اقلام این آزمون در روز شنبه تاریخ 1402/11/28، مطابق با آدرس و کد پستی که هنگام ثبت نام در سامانه درج شده بود، انجام گردیده است. همچنین دستورالعمل انجام آزمون با عنوان « دستورالعمل دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت فرآورده های نفتی- هیدروکربن با کد W-PT-02/CH-13/0» از طریق سامانه در دسترس مشارکت کنندگان قرار داده شده است. خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل، با آگاهی از الزامات تعیین شده و مهلت ارسال نتایج، نسبت به انجام آزمون ها و ارسال نتایج در زمان مقرر، اقدام فرمایید.
شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2716 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : بهمن سال 1402

توزیع اقلام آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی» با کد FA-14

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی» با کد FA-14 می رساند، ارسال اقلام این آزمون در روز سه شنبه تاریخ 1402/11/17، مطابق با آدرس و کد پستی که هنگام ثبت نام در سامانه درج شده بود، انجام گردیده است. همچنین دستورالعمل انجام آزمون با عنوان «» از طریق سامانه در دسترس مشارکت کنندگان قرار داده شده است. خواهشمند است ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل، با آگاهی از الزامات تعیین شده و مهلت ارسال نتایج، نسبت به انجام آزمون ها و ارسال نتایج در زمان مقرر، اقدام فرمایید.
شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2716 و 2731 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 3 آبان سال 1402

فراخوان ثبت نام در آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی-روغن های خوراکی»

به اطلاع آزمایشگاه‌های فعال در گروه آزمایشگاهی صنایع غذایی-کشاورزی می‌رساند، برگزاری آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی-روغن های خوراکی» با کد FA-14 در برنامه آبان ماه سال 1402 مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشگاه استاندارد، قرار داده شده ‌است. از آزمایشگاه هایی که قبلا ثبت نام خود را تکمیل نموده اند خواهشمند است آمادگی لازم به منظور مشارکت در این آزمون مهارت را داشته باشند همچنین از سایر متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون مهارت نشده اند می رساند که امکان ثبت نام در این آزمون تا تاریخ 1402/08/15 از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت فراهم می باشد.

اطلاعات تکمیلی این آزمون در فرم خلاصه اطلاعات الگو درج شده است.

شماره های تماس زیر آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد: تلفن: 8-32806031-026 داخلی- 2716 تلفن های مستقیم: 32861068-026 و 32861189-026

تاریخ انتشار : 3 آبان سال 1402

فراخوان ثبت نام در آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-هیدروکربن»

به اطلاع آزمایشگاه‌های فعال در گروه آزمایشگاهی صنایع شیمی و پتروشیمی می‌رساند، برگزاری آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-هیدروکربن» با کد CH-13 در برنامه آذر ماه سال 1402 مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشگاه استاندارد، قرار داده شده ‌است.

اطلاعات تکمیلی این آزمون در فرم خلاصه اطلاعات الگو درج شده است.

امکان ثبت نام حداکثر تا تاریخ 1402/8/10 از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت فراهم می باشد.

شماره های تماس زیر آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد: تلفن: 8-32806031-026 داخلی- 2716 تلفن های مستقیم: 32861068-026 و 32861189-026

تاریخ انتشار : 3 آبان سال 1402

فراخوان ثبت نام در آزمون مهارت «سیم و کابل – خواص مکانیکی روکش»

به اطلاع آزمایشگاه‌های فعال در گروه آزمایشگاهی صنایع برق و الکترونیک می‌رساند، برگزاری آزمون مهارت «سیم و کابل – خواص مکانیکی روکش » با کد EL-04 در برنامه آبان ماه سال 1402 مرکز آزمون مهارت و تولید مواد مرجع پژوهشگاه استاندارد، قرار داده شده ‌است. از آزمایشگاه هایی که قبلا ثبت نام خود را تکمیل نموده اند خواهشمند است آمادگی لازم به منظور مشارکت در این آزمون مهارت را داشته باشند همچنین از سایر متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبت نام در این آزمون مهارت نشده اند می رساند که امکان ثبت نام در این آزمون مهارت تا تاریخ 1402/08/15 از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت وجود دارد.

اطلاعات تکمیلی این آزمون در فرم خلاصه اطلاعات الگو درج شده است.

شماره های تماس زیر آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان می باشد: تلفن: 8-32806031-026 داخلی- 2716 تلفن های مستقیم: 32861068-026 و 32861189-026

تاریخ انتشار : 18 اردیهشت سال 1402

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- روغن فرموله شده» با کد CH-12

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- روغن فرموله شده» با کد CH-12 می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و دریافت نظرات مشارکت کنندگان محترم می باشد.
دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : 8 اسفندماه 1401

صدور گزارش نهایی آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- روغن فرموله شده»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « فرآورده های نفتی- روغن فرموله شده» با کدCH-12 می رساند، گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز 1401/12/8 از طریق سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 5 دی ماه 1401

صدور گزارش نهایی آزمون مهارت « اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)» با کدFA-13 می رساند، گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز 1401/10/06 از طریق سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 30 مهر 1401

توزیع اقلام آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-روغن فرموله شده» با کد CH-12

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « فرآورده های نفتی-روغن فرموله شده» با کد CH-12 می رساند، ارسال اقلام این آزمون در روز دوشنبه تاریخ 1401/08/02 انجام خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج نموده اید، ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به کارشناسان مرکز اطلاع دهید. همچنین دستورالعمل انجام آزمون مربوطه از طریق پورفایل مشارکت کننده در سامانه در دسترس مشارکت کنندگان قرار داده شده است.
شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32803892-026 و 32861231-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 15 شهریور 1401

توزیع اقلام آزمون مهارت «اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)» با کد FA-13

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)» با کد FA-13 می رساند، ارسال اقلام این آزمون در روز دوشنبه تاریخ 1401/06/21 انجام خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج نموده اید، ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به کارشناسان مرکز اطلاع دهید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32803892-026 و 32861231-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 15 شهریور 1401

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه» با کد FA-15

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه» با کد FA-15 می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و دریافت نظرات مشارکت کنندگان محترم می باشد.
دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : 15 شهریور 1401

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت « غلات و فرآورده های آن- آرد گندم » با کد FA-16

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «غلات و فرآورده های آن- آرد گندم» با کد FA-16 می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و دریافت نظرات مشارکت کنندگان محترم می باشد.
دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : 5 مرداد 1401

صدور گزارش نهایی آزمون مهارت « غلات و فرآورده های آن- آرد گندم»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «غلات و فرآورده های آن- آرد گندم» با کد FA-16 می رساند، گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز 1401/5/5 از طریق سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 8 خرداد 1401

صدور گزارش نهایی آزمون مهارت «نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه» با کد FA-15 می رساند، گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز 1401/3/8 از طریق سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 18 فروردین 1401

توزیع اقلام آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن- آرد گندم»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «غلات و فرآورده های آن- آرد گندم» با کد FA-16 می رساند، ارسال اقلام این آزمون در روز شنبه تاریخ 1401/01/27 انجام خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج کرده اید ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به کارشناسان مرکز اطلاع دهید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32803892-026 و 32861231-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 17 اسفند 1400

اجرای آزمون های مهارت اطلاع رسانی شده

به اطلاع کلیه آزمایشگاه های متقاضی مشارکت در آزمون های مهارت مرکز آزمون مهارت استاندارد که در سامانه مرکز درخواست مشارکت در آزمون را ثبت نموده و ثبت نام اولیه را انجام داده اند، می رساند، اجرای آزمون های مهارت ذیل منوط به تعیین زمان اجرای آن توسط معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد می باشد و به سال 1401 موکول شده است. بدیهی است در زمان اجرای هریک از آزمون ها به رابط آزمایشگاه، اطلاع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است آزمون مهارت «نوشیدنی ها- آزمون های شیمیایی آبمیوه» در بهمن ماه 1400 اجرا گردید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

 1. غلات و فرآورده های آن- آرد گندم
 2. فرآورده های آرایشی بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو
 3. اندازه گیری آفلاتوکسین در آرد غلات
 4. اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی
 5. روغن های خوراکی
 6. فرآورده های نفتی- روغن موتور
 7. آزمون مهارت سیم و کابل
 8. آزمون مهارت میکروبیولوژی
 9. فرآورده های لبنی- شیر

تاریخ انتشار : 17 اسفند 1400

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیکها-کشش»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « خواص مکانیکی پلاستیکها-کشش» با کد CH-11 می رساند گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مدیر کیفیت مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد. دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : 9 بهمن 1400

توزیع اقلام آزمون نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه» با کد FA-15 می رساند، ارسال اقلام این آزمون در روز یکشنبه تاریخ 1400/11/10 انجام خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج کرده اید ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به کارشناسان مرکز اطلاع دهید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 29 دی ماه 1400

صدور گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیک ها-کشش»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیک ها-کشش» با کد CH-11 می رساند گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز 1400/10/29 از طریق سامانه مرکزقابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 18 مهر 1400

توزیع اقلام آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیک ها

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیک ها- کشش» با کد CH-11 می رساند، اقلام در روز شنبه تاریخ 1400/07/17 از طریق پست، به آدرس آزمایشگاه ارسال گردید. خواهشمند است در صورت عدم دریافت اقلام تا تاریخ 1400/07/21، مراتب را به مرکز اطلاع دهید.
همچنین دستورالعمل «دریافت اقلام و انجام آزمون» در پورفایل اختصاصی مشارکت کننده در سامانه مرکز، بارگذاری شده است. خواهشمند است قبل از دریافت اقلام در آزمایشگاه نسبت به مطالعه دستورالعمل و رفع ابهامات احتمالی، اقدام فرمایید.
شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 18 تیر

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس» با کد MI-02می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و دریافت نظرات مشارکت کنندگان محترم می باشد.
دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : 19 خرداد

صدور گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت «میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس» می رساند که گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/19 از طریق سامانه مرکز سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 15 اردیبهشت

انتشار تقویم آزمون های مهارت سال 1400 در مهر ماه

به اطلاع کلیه متقاضیان مشارکت در آزمون های مهارت مرکز آزمون مهارت استاندارد می رساند، تقویم اجرای آزمون های مهارت مرکز آزمون مهارت استاندارد، برای نیمه دوم سال، در مهر 1400 صادر و اطلاع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است توزیع اقلام آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیک ها- کشش» و صدور گزارش نهایی آزمون مهارت «میکروبیولوژی- شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس» مطابق برنامه در بهار و تابستان انجام خواهد شد.
شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 20 اردیبهشت

تاخیر در صدور گزارش آزمون میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس» می رساند که با عرض پوزش، صدور گزارش این آزمون با تاخیر در تاریخ 1400/3/30 انجام خواهد شد. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : 30فروردین

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «غلات و فرآورده هاي آن- آرد گندم»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «غلات و فرآورده هاي آن- آرد گندم» با کد FA-10 می رساند گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود.
مدیر کیفیت مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : 27 اسفند

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «نوشیدنی ها –آزمون های شیمیایی آب میوه»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-هیدروکربن» با کد FA-08 می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : یکشنبه -24 اسفند

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-هیدروکربن»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-هیدروکربن» با کد CH-10 می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت گزارش نظرسنجی

تاریخ انتشار : چهارشنه-20 اسفند

صدور گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت «غلات و فرآورده هاي آن- آرد گندم»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «غلات و فرآورده هاي آن- آرد گندم» می رساند که گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز سه شنبه تاریخ 99/12/19 از طریق سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید
شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : چهارشنه-20 اسفند

تاخیر در توزیع اقلام آزمون خواص مکانیکی پلاستیک ها-کشش

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «خواص مکانیکی پلاستیک ها- کشش» می رساند که با عرض پوزش، ارسال اقلام این آزمون به اردیبهشت ماه سال 1400 موکول گردید. این موضوع به دلیل عدم پرداخت به موقع هزینه آزمون توسط مشارکت کنندگان و از دست رفتن فرصت ارسال اقلام به دلیل مصادف شدن با روزهای پایانی سال، اتفاق افتاد. شایان ذکر است که تاریخ دقیق ارسال اقلام متعاقبا به اطلاع آزمایشگاه خواهد رسید.
با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج شده است، ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به کارشناسان مرکز اطلاع دهید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : دوشنبه- 18 اسفند

صدور گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت «نوشیدنی ها –آب میوه»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «نوشیدنی ها –آب میوه» می رساند که گزارش تحلیلی نهایی این آزمون صادر شده است و از روز چهارشنبه تاریخ 99/12/13 از طریق سامانه مرکز قابل دریافت می باشد. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه اقدام فرمایید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : دوشنبه-4 بهمن

صدور و ارسال گواهینامه مشارکت در آزمون مهارت

به اطلاع آزمایشگاه های مشارکت کننده در آزمون های مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی»، « فرآورده های نفتی - روغن موتور»، «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ» و «سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش»، می رساند که گواهینامه مشارکت در آزمون های مذکور توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد صادر و به آدرس پستی آزمایشگاه ها ارسال شده است. مرکز آزمون مهارت استاندارد ضمن قدردانی مجدد از مشارکت کنندگان به دلیل همکاری صمیمانه در اجرای هرچه بهتر آزمون های مهارت، خواهشمند است در صورت عدم دریافت گواهینامه ها تا تاریخ99/7/20، با مرکز آزمون مهارت استاندارد تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : یکشنبه- 19 بهمن

صدور گزارش اختصاصی آزمون مهارت هیدروکربن

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی-هیدروکربن» می رساند که گزارش اختصاصی این آزمون، به ایمیل رابط آزمایشگاه ها ارسال شده است. خواهشمند است ضمن دریافت گزارش، نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی در سامانه مرکز، اقدام فرمایید. ارائه نظرات، انتقادات و پیشنهادات از طریق سامانه مرکز، ایمیل (pt.standard.ac.ir) و شماره های تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 ، 32861231-026 و 32803892-026 میسر می باشد.

تاریخ انتشار : پنج شنبه-20 آذر

تاخیر در ارسال اقلام آبمیوه

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «نوشیدنی ها –آب میوه» می رساند که با عرض پوزش، ارسال اقلام این آزمون با 6 روز تاخیر در روز یکشنبه تاریخ 30/9/99 انجام خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج کرده اید ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به کارشناسان مرکز اطلاع دهید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه-12 آذر

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج) با کد FA-05 می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود. مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت فایل نظرسنجی

تاریخ انتشار : سه شنبه-29 مهر

تاریخ توزیع اقلام آزمون مهارت « فرآورده های نفتی- هیدروکربن»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- هیدروکربن» می رساند ارسال اقلام در روز شنبه تاریخ 99/8/17 انجام خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج کرده اید ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به مرکز اطلاع دهید. شماره تماس 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن های مستقیم 32861231-026 و 32803892-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشند

تاریخ انتشار : شنبه- 19 مهر

صدور گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت «اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی- آرد برنج»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « صنایع غذایی و کشاورزی - اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی- آرد برنج» می رساند، گزارش نهایی این آزمون از تاریخ 99/7/19 از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir/portal قابل دریافت است. مشارکت کنندگان می توانند ضمن ورود به سامانه مرکز پس از تکمیل فرم نظرسنجی نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد (شماره تلفن: 8-32806031- 026، خانم مهندس هاشمی داخلی 2786 و شماره مستقیم 32861231-026)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : سه شنبه- 15 مهر

صدور و ارسال گواهینامه مشارکت در آزمون مهارت

به اطلاع آزمایشگاه های مشارکت کننده در آزمون های مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی»، « فرآورده های نفتی - روغن موتور»، «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ» و «سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش»، می رساند که گواهینامه مشارکت در آزمون های مذکور توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد صادر و به آدرس پستی آزمایشگاه ها ارسال شده است. مرکز آزمون مهارت استاندارد ضمن قدردانی مجدد از مشارکت کنندگان به دلیل همکاری صمیمانه در اجرای هرچه بهتر آزمون های مهارت، خواهشمند است در صورت عدم دریافت گواهینامه ها تا تاریخ99/7/20، با مرکز آزمون مهارت استاندارد تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 15 مرداد

تاخیر در ارسال اقلام آزمون مهارت اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی

ضمن پوزش از مشارکت کنندگان آزمون مهارت صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)، به اطلاع می رساند توزیع اقلام این آزمون، با یک هفته تاخیر در روز شنبه تاریخ 99/5/25 از طریق پست، انجام خواهد شد

تاریخ انتشار : یکشنبه- 5 مرداد

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی» با کد FA-07 می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود. مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت فایل نظرسنجی

تاریخ انتشار : یکشنبه- 15 تیر

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- روغن موتور»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- روغن موتور» می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون صادر شده و از طریق سایت مرکز قابل مشاهده می باشد. مطابق روش اجرایی ارتباط با مشتریان مرکز، امتیازات ضعیف و نسبتا ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شود. مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026 داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت فایل نظرسنجی

تاریخ انتشار : یکشنبه - ا تیر

صدور گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت اندازه گیری آفلاتوکسین ها در مواد غذایی

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « صنایع غذایی و کشاورزی - اندازه گیری آفلاتوکسین ها در مواد غذایی» می رساند، گزارش نهایی این آزمون از تاریخ 99/04/02 از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir/portal قابل دریافت است. مشارکت کنندگان می توانند ضمن ورود به سامانه مرکز پس از تکمیل فرم نظرسنجی نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد (شماره تلفن: 8-32806031- 026، خانم مهندس هاشمی داخلی 2786 و شماره مستقیم 32861231-026)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه-31 اردیبهشت

صدور گزارش تحلیلی نهایی آزمون مهارت فرآورده های نفتی - روغن موتور

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی - روغن موتور» می رساند، گزارش نهایی این آزمون از تاریخ 99/02/25 از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir/portal قابل دسترس است. مشارکت کنندگان می توانند ضمن ورود به سامانه مرکز پس از تکمیل فرم نظرسنجی نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد (شماره تلفن: 8-32806031- 026، خانم مهندس هاشمی داخلی 2786 و شماره مستقیم 32803892-026)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : یکشنبه- 24 فروردین

اعلام زمان تکمیل مدارک آزمون مهارت اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی

به اطلاع مشارکت کنندگان آزمون مهارت اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی می رساند، سامانه مرکز از روز شنبه تاریخ 99/1/23 تا چهارشنبه 99/1/27 در دسترس مشارکت کنندگان می باشد، لذا از آزمایشگاه هایی که به دلیل تعطیلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، فرم نتایج را به روش ایمیل یا سایر روش ها ارسال کرده اند یا نقصی در بارگذاری مدارک خواسته شده توسط مرکز دارند، خواهشمند است ضمن ورود به سامانه، جهت تکمیل مدارک از جمله تکمیل و بارگذاری فرم نتایج و بارگذاری گواهی کالیبراسیون تجهیزات مورد استفاده در آزمون، اقدام فرمایند.

تاریخ انتشار : سه شنبه- 6 اسفند

تاریخ صدور گزارش نهایی آزمون مهارت «فرآورده های نفتی - روغن موتور»

ضمن عرض پوزش از مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «فرآورده های نفتی - روغن موتور» به اطلاع می رساند گزارش تحلیلی نهایی این آزمون در اردیبهشت ماه در سامانه بارگذاری خواهد شد.

تاریخ انتشار : دوشنبه- 5 اسفند

تغییر تاریخ توزیع اقلام آزمون مهارت «اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی»

ضمن عرض پوزش از مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی»، به اطلاع می رساند به دلیل عدم پرداخت به موقع هزینه ثبت نام آزمون توسط تعدادی از مشارکت کنندگان، ارسال اقلام با تاخیر در روز سه شنبه تاریخ 98/12/13 ارسال خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج کرده اید ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به مرکز اطلاع دهید. خانم مهندس هاشمی و خانم مهندس شهرودی با شماره تلفن 8-32806031-026 داخلی 2786 و تلفن مستقیم 32861231-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 23 بهمن

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ» می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون تهیه و در سایت مرکز بارگذاری شده است. مطابق روش اجرایی مرکز، امتیازات نسبتا ضعیف و ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شوند. همچنین پیشنهادات درج شده در فرم نظرسنجی بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت فایل نظرسنجی

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 18 دی

تمدید مهلت بارگذاری نتایج آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- روغن موتور»

به اطلاع آزمایشگاه های مشارکت کننده آزمون مهارت «فرآورده های نفتی- روغن موتور» با کد CH-08 می رساند با توجه به درخواست تعدادی از مشارکت کنندگان، مهلت تکمیل و بارگذاری نتایج در سامانه مرکز تا روز دوشنبه 98/10/23 تمدید شد. لازم به توضیح است که این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه- 21 آذر 98

تغییر تاریخ توزیع اقلام آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن موتور

ضمن عرض پوزش از مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت « فرآورده های نفتی- روغن موتور » بابت تاخیر در اجرای آزمون، به اطلاع می رساند اقلام این آزمون در روز شنبه تاریخ 07/10/98 به آدرس مشارکت کنندگان ارسال خواهد شد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج کرده اید ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به مرکز اطلاع دهید. مسئول فنی الگو، خانم مهندس هاشمی با شماره تلفن 026-32806031داخلی 2786 و تلفن مستقیم 32861231-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : شنبه - 29 آبان 1398

تمدید زمان تکمیل نتایج آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ»

به اطلاع مشارکت کنندگان آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ» می رساند به دلیل اختلال در اینترنت، مهلت تکمیل و بارگذاری نتایج این آزمون تا روز شنبه 98/9/9 تمدید شد. از کلیه مشارکت کنندگان در این آزمون خواهشمند است نتایج خود را در سامانه تکمیل و با مهر و امضا بارگذاری نمایند. مرکز آزمون مهارت پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد. تلفن 8-32806031-026 داخلی 2786

تاریخ انتشار : دوشنبه- 13 آبان

توزیع اقلام آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ»

به اطلاع مشارکت کنندگان آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ» می رساند که اقلام این آزمون در تاریخ 98/08/18 به آدرس مشارکت کنندگان ارسال می گردد. با توجه به اینکه اقلام به آدرس و کدپستی که هنگام ثبت نام در سامانه مرکز درج کرده اید، ارسال می شود، خواهشمند است با کنترل آدرس و کدپستی خود در سامانه، از درستی آن اطمینان حاصل نمایید و در صورت مغایرت، مراتب را به مرکز اطلاع دهید لازم به ذکر است نامه ای شامل اعلام کد انحصاری مشارکت کننده و سایر اطلاعات مورد نیاز به همراه دستورالعمل «دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت مکانیک و فلزشناسی - کوانتومتری فولاد کم آلیاژ» در سامانه بارگذاری شده و قابل دریافت می باشد. خواهشمند است تا قبل از شروع انجام آزمون، به سامانه مراجعه نموده و نسبت به دریافت و مطالعه دستورالعمل فوق اقدام نمایید. کارشناس فنی الگو، خانم مهندس هاشمی با شماره تلفن 32806031-026 داخلی 2786 و تلفن مستقیم 32861231-026 پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : شنبه-13 مهر

صدور گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان آزمون مهارت «سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش»

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش» می رساند، گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان این آزمون تهیه و در سایت بارگذاری شده است. مطابق روش اجرایی مرکز، امتیازات نسبتا ضعیف و ضعیف داده شده توسط مشارکت کنندگان، شکایت تلقی شده و پیگیری می شوند. همچنین پیشنهادات درج شده در فرم نظرسنجی بررسی شده و مورد توجه قرار می گیرد.
مدیر کیفی مرکز آزمون مهارت استاندارد -خانم مهندس شهرودی- شماره تلفن 8-32806031- 026داخلی 2786، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.
دریافت فایل نظرسنجی

تاریخ انتشار : شنبه- 9 شهریور 1398

تاریخ صدور گزارش نهایی آزمون مهارت سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش

ضمن عرض پوزش از مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت «سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش» بابت تاخیر در بارگذاری گزارش تحلیلی نهایی، به اطلاع می رساند گزارش نهایی این آزمون از روز شنبه تاریخ 98/6/16 در سامانه مرکز آزمون مهارت بارگذاری و در دسترس مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت. لطفا جهت دریافت گزارش با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شده و نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایید. مرکز آزمون مهارت استاندارد آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : دوشنبه-4 شهریور 1398

تمدید ثبت نام آزمون مهارت «مکانیک و فلزشناسی- کوانتومتری فولاد کم آلیاژ»

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در حوزه مکانیک و فلزشناسی می رساند با توجه به استقبال مشارکت کنندگان، ثبت نام آزمون مهارت "مکانیک و فلزشناسی- کوانتومتری فولاد کم آلیاژ" تا تاریخ 15/06/1398 تمدید شد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 15 اسفند 1397

صدور گزارش آزمون مهارت صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآرده های آن- آرد گندم

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت "صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآرده های آن- آرد گندم" می رساند، گزارش نهایی این آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir/portal قابل دسترس است. مشارکت کنندگان می توانند با ورود به سامانه پس از تکمیل فرم نظرسنجی نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد (شماره تلفن: 8-32806031- 026، خانم مهندس هاشمی داخلی 2786)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 21 آذر

گزارش نهایی آزمون مهارت فرآورده های ساختمانی و معدنی - خواص فیزیکی سیمان

به اطلاع مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت فرآورده های ساختمانی و معدنی - خواص فیزیکی سیمان می رساند که گزارش نهایی این الگو از تاریخ 97/09/27 در سامانه مرکز آزمون مهارت در دسترس مشارکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت. خواهشمند است در موعد مقرر با مراجعه به سامانه نسبت به دریافت و مطالعه گزارش آزمون مهارت اقدام نمایید. کارشناس مرکز آزمون مهارت استاندارد (آقای نوروزی داخلی 2786) آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 14 آذر 1397

توزیع اقلام آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن- آرد گندم»

به اطلاع مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن- آرد گندم» می رساند که اقلام این آزمون در تاریخ 97/09/17 به آدرس مشارکت کنندگان ارسال می گردد. لازم به ذکر است نامه ای شامل اعلام کد انحصاری مشارکت کننده و سایر اطلاعات مورد نیاز به همراه دستورالعمل «دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن- آرد گندم» در سامانه بارگذاری شده و قابل دریافت می باشد. خواهشمند است تا قبل از شروع انجام آزمون، به سامانه مراجعه نموده و نسبت به دریافت و مطالعه دستورالعمل فوق اقدام نمایید. مهلت ارائه نتایج آزمون طبق اعلام قبلی تا 97/09/28 می باشد که لازم است تا قبل از اتمام تاریخ مذکور نتایج در سامانه بارگذاری شود. در صورت هر گونه سوال می توانید با کارشناس فنی الگو، خانم مهندس فرخنده با شماره تلفن 32806031-026 داخلی 2786 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 13 آبان 1397

تمدید ثبت نام آزمون مهارت «صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن– آرد گندم»

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در حوزه غذایی و کشاورزی می رساند با توجه به استقبال مشارکت کنندگان، ثبت نام آزمون مهارت "صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن– آرد گندم" تا تاریخ 1397/08/23 تمدید شد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه- 3 آبان

صدور گزارش آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات - سختی سنجی

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت "خواص مکانیکی فلزات - سختی سنجی" می رساند، گزارش نهایی این آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir/portal قابل دسترس است. مشارکت کنندگان می توانند با ورود به سامانه پس از تکمیل فرم نظرسنجی نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد (شماره تلفن: 8-32806031- 026 ،خانم مهندس هاشمی داخلی 2786)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : دوشنبه- 12شهریور

صدور گزارش آزمون مهارت فرآورده های آرایشی، بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت "فرآورده های آرایشی بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو" می رساند، گزارش نهایی این آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir/portal قابل دسترس است. مشارکت کنندگان می توانند با ورود به سامانه پس از تکمیل فرم نظرسنجی نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد ( شماره تلفن: 8-32806031- 026 ،خانم مهندس فرخنده داخلی 2786)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : سه شنبه-06 شهریور

تاخیر در ارائه گزارش نهایی آزمون مهارت فرآورده های آرایشی بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در الگوی آزمون مهارت فرآورده های آرایشی، بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو می رساند، ارائه گزارش نهایی الگو از تاریخ 97/05/30 به تاریخ /9706/11 موکول و در سامانه مرکز آزمون مهارت در دسترس مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

تاریخ انتشار : دوشنبه-29 مرداد

زمان گزارش نتایج آزمون « مقاومت خمشی و فشاری 28 روزه سیمان»

به اطلاع مشارکت کنندگان الگوی آزمون مهارت خواص فیزیکی سیمان می رساند، سامانه مرکز آزمون مهارت از روز شنبه 97/06/03تا روز سه شنبه 97/06/06 جهت ثبت گزارش نتایج مربوط به «آزمون مقاومت خمشی و فشاری 28 روزه» در دسترس قرار خواهد گرفت. خواهشمند است کلیه مشارکت کنندگان محترم طبق بازه زمانی اعلام شده نتایج خود را در فرم گزارش نتایج آزمون مهارت (با کد F-PT-43/BU-01/0) ثبت نمایند. در صورت هر گونه سوال می توانید با کارشناس فنی الگو، آقای مهندس نوروزی تلفن 32806031-026 داخلی 2786 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : سه شنبه- 9 مرداد

گزارش نهایی آزمون مهارت فرآورده های آرایشی بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو

به اطلاع مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت فرآورده های آرایشی بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو می رساند که گزارش نهایی این الگو از تاریخ 97/05/30 در سامانه مرکز آزمون مهارت در دسترس مشارکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت. خواهشمند است در موعد مقرر با مراجعه به سامانه نسبت به دریافت و مطالعه گزارش آزمون مهارت اقدام نمایید. کارشناس مرکز آزمون مهارت استاندارد (خانم فرخنده داخلی 2786)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : سه شنبه- 9 مرداد

زمان گزارش نتایج آزمون « مقاومت خمشی و فشاری 7 روزه سیمان»

به اطلاع مشارکت کنندگان الگوی آزمون مهارت خواص فیزیکی سیمان می رساند، سامانه مرکز آزمون مهارت از روز شنبه 97/05/13 تا روز سه شنبه 97/05/16 جهت ثبت گزارش نتایج مربوط به «آزمون مقاومت خمشی و فشاری 7 روزه» در دسترس قرار خواهد گرفت. خواهشمند است کلیه مشارکت کنندگان محترم طبق بازه زمانی اعلام شده نتایج خود را در فرم گزارش نتایج آزمون مهارت (با کد F-PT-43/BU-01/0) ثبت نمایند. در صورت هر گونه سوال می توانید با کارشناس فنی الگو، آقای مهندس نوروزی تلفن 32806031-026 داخلی 2786 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 27 تیر 1397

توزیع اقلام آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30)، برینل (HBW 2.5/187.5) و راکول (HRC)

به اطلاع مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت "خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30)، برینل (HBW 2.5/187.5) و راکول(HRC) " می رساند که توزیع اقلام این آزمون در تاریخ 97/04/27 به آدرس ارائه شده در سامانه پست خواهد شد و انتظار می رود تا تاریخ 97/04/30 اقلام آزمون به دست کلیه مشارکت کنندگان برسد. خواهشمند است کلیه مشارکت کنندگان محترم پس از تحویل اقلام آزمون مهارت، فرم رسید دریافت اقلام آزمون مهارت (با کد F-PT-08) را تکمیل نموده و بلافاصله تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند. چنانچه اقلام آزمون تا تاریخ 30 تیرماه دریافت نشد مراتب حتما به اطلاع این مرکز رسانده شود. لازم به ذکر است نامه ای شامل اعلام کد انحصاری مشارکت کننده و سایر اطلاعات مورد نیاز به همراه دستورالعمل "خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز(HV30)، برینل (HBW 2.5/187.5) و راکول(HRC) " در سامانه بارگذاری شده و قابل دریافت است. خواهشمند است تا قبل از دریافت اقلام آزمون، به سامانه مراجعه نموده و نسبت به دریافت و مطالعه دستورالعمل فوق اقدام نمایید. در صورت هر گونه سوال می توانید با کارشناس فنی الگو، خانم مهندس هاشمی با شماره تلفن 32806031-026 داخلی 2786 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 27 تیر 1397

شروع اجرای آزمون مهارت «خواص فیزیکی سیمان»

به اطلاع مشارکت کنندگان الگوی آزمون مهارت خواص فیزیکی سیمان می رساند، توزیع اقلام آزمون مهارت از روز دوشنبه 97/04/25 جهت توزیع به اداره پست تحویل خواهد شد و طبق پیش بینی های انجام شده می بایست نهایتا تا پایان وقت اداری پنجشنبه 97/04/28 کلیه اقلام آزمون به دست مشارکت کنندگان خواهد رسید. خواهشمند است کلیه مشارکت کنندگان محترم پس از تحویل اقلام آزمون مهارت، فرم رسید دریافت اقلام آزمون مهارت (با کد F-PT-08) را تکمیل نموده و بلافاصله تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند و سایر مدارک، مطابق با توضیحاتی که در دستورالعمل دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت " فرآورده های ساختمانی و معدنی - خواص فیزیکی سیمان" (ویژه آزمایشگاه های مشارکت کننده) بیان شده برای مرکز در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت هر گونه سوال می توانید با کارشناس فنی الگو، آقای مهندس نوروزی تلفن 32806031-026 داخلی 2786 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : شنبه- 5 خرداد 97

توزیع اقلام آزمون مهارت "خواص شیمیایی شامپو"

به اطلاع مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت "خواص شیمیایی شامپو" می رساند که اقلام این آزمون در تاریخ 97/02/29 به آدرس مشارکت کنندگان (ارائه شده در سامانه) ارسال گردید و طبق پیگیری های انجام شده، اقلام آزمون مهارت به دست کلیه مشارکت کنندگان رسیده است. لازم به ذکر است نامه ای شامل اعلام کد انحصاری مشارکت کننده و سایر اطلاعات مورد نیاز به همراه دستورالعمل "دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت فراورده های آرایشی بهداشتی- خواص شیمیایی شامپو» در سامانه بارگذاری شده و قابل دریافت می باشد. خواهشمند است تا قبل از شروع انجام آزمون، به سامانه مراجعه نموده و نسبت به دریافت و مطالعه دستورالعمل فوق اقدام نمایید. مهلت ارائه نتایج آزمون طبق اعلام قبلی تا 97/03/10 می باشد که لازم است تا قبل از اتمام تاریخ مذکور نتایج در سامانه بارگذاری شوند. در صورت هر گونه سوال می توانید با کارشناس فنی الگو، خانم مهندس فرخنده با شماره تلفن 32806031-026 داخلی 2786 تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار : شنبه- 8 فروردین 1397

صدور گزارش آزمون مهارت "نوشیدنی"

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم آزمون مهارت "نوشیدنی ها- آزمونهای شیمیایی آب میوه" می رساند، گزارش نهایی این آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir/portal قابل دسترس است. مشارکت کنندگان می توانند با ورود به سامانه نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد ( شماره تلفن: 8-32806031- 026 ، آقای مهندس نوروزی داخلی 2786 و خانم مهندس ابراهیم زاده داخلی 2782)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 13 اسفند 1396

معرفی الگوهای آزمون مهارت سال 97

به اطلاع آزمایشگاه های محترم می رساند، برنامه الگوهای آزمون مهارت سال 97 در سامانه منتشر گردید. اطلاعات مربوط به برگزاری الگوهای آزمون مهارت پیش رو از طریق تقویم PT قابل دسترس می باشد. متقاضیان شرکت در آزمون ها می توانند از طریق ورود به سامانه نسبت به ثبت نام در الگوی مورد نظر اقدام نمایند. در حال حاضر ثبت نام برای آزمون های مهارت فصل بهار امکان پذیر می باشد.
این مرکز ضمن پاسخگویی به سوالات، از پیشنهادات مشتریان در خصوص برگزاری آزمونهای مهارت جدید استقبال می کند.

تاریخ انتشار : سه شنبه- 9 آبان 1396

صدور گزارش آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن موتور-گروه دو و سه

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در الگوی آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن موتور می رساند، گزارش نهایی گروه دو و سه این الگو از امروز از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت قابل دسترس است و مشارکت کنندگان می توانند با ورود به سامانه نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. مرکز آزمون مهارت استاندارد (خانم مهندس تقی پور و خانم دکتر دشت بزرگی- شماره تلفن: 9-32806031- 026 داخلی 2786)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشند.

تاریخ انتشار : چهارشنبه- 5 مهر 1396

توزیع گزارش آزمون مهارت میکروبیولوژی

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در الگوی آزمون مهارت میکروبیولوژی می رساند، گزارش نهایی این الگو در سامانه مرکز آزمون مهارت بارگذاری شده است و مشارکت کنندگان می توانند با ورود به سامانه نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. واحد ارتباط با مشتریان مرکز آزمون مهارت استاندارد (خانم نقره علی پور/ خانم شهرودی به شماره 9-02632806031 داخلی 2786)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : یکشنبه- 12 شهریور 1396

توزیع گزارش نهایی آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها- کشش

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در الگوی آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها- کشش می رساند، گزارش نهایی این الگو در سامانه مرکز آزمون مهارت بارگذاری شده است و مشارکت کنندگان می توانند با ورود به سامانه نسبت به دریافت گزارش اقدام نمایند. واحد ارتباط با مشتریان مرکز آزمون مهارت استاندارد (خانم نقره علی پور به شماره 9-02632806031 داخلی 2786)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : سه شنبه- 6 تیر

گزارش نهایی آزمون مهارت کالیبراسیون ترموکوپل

به اطلاع مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت کالیبراسیون ترموکوپل می رساند که گزارش نهایی این الگو از تاریخ 96/04/05 در سامانه مرکز آزمون مهارت در دسترس مشارکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت. خواهشمند است ضمن مراجعه به سامانه نسبت به دریافت و مطالعه گزارش آزمون مهارت اقدام نمایید. واحد ارتباط با مشتریان مرکز آزمون مهارت استاندارد (خانم علیپور داخلی 414)، آماده پاسخگویی به سوالات و نظرات مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : سه شنبه- 6 تیر

توزیع اقلام آزمون مهارت میکروبیولوژی

به اطلاع مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس می رساند که توزیع اقلام این آزمون در تاریخ 96/04/11 به آدرس ارائه شده در سامانه پست خواهد شد و انتظار می رود تا تاریخ 96/04/15 اقلام آزمون به دست کلیه مشارکت کنندگان برسد. خواهشمند است تا قبل از تاریخ 96/4/11 از صحت آدرس خود در سامانه اطمینان حاصل نمایید و نیز چنانچه تا 15 تیرماه اقلام آزمون دریافت نشد مراتب حتما به اطلاع این مرکز رسانده شود. لازم به ذکر است نامه ای شامل اعلام کد انحصاری مشارکت کننده و سایر اطلاعات مورد نیازه به همراه دستورالعمل " دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس" در سامانه بارگذاری شده و قابل دریافت است. خواهشمند است تا قبل از دریافت اقلام آزمون، به سامانه مراجعه نموده و نسبت به دریافت و مطالعه دستورالعمل فوق اقدام نمایید. واحد ارتباط با مشتریان مرکز آزمون مهارت استاندارد (خانم علیپور داخلی 414)، آماده پاسخگویی به سوالات مشارکت کنندگان می باشد

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 31 خرداد 1396

تاخیر در ارائه گزارش تحلیلی الگوهای "آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیک ها - "MFR، "خواص مکانیکی پلاستیک ها -کشش"

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پلیمر می رساند که گزارش تحلیلی و جامع الگوی "آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیک ها – "MFR ، " خواص مکانیکی پلاستیک ها - کشش" در نیمه دوم تیرماه سال جاری از طریق سامانه آزمون مهارت استاندارد ارائه خواهد شد. پیشاپیش پوزش مرکز آزمون مهارت را بابت تاخیر بوجود آمده پذیرا باشید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 31 خرداد 1396

تاخیر در ارائه گزارش تحلیلی الگوی "فرآورده های نفتی- گروه دو و سه"

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پلیمر می رساند که گزارش تحلیلی و جامع الگوی "فرآورده های نفتی- گروه دو و سه" در نیمه دوم تیرماه سال جاری از طریق سامانه آزمون مهارت استاندارد ارائه خواهد شد. مرکز آزمون مهارت ضمن پوزش از تاخیر پیش آمده از همراهی و همکاری مشارکت کنندگان محترم تشکر می نماید.

تاریخ انتشار : یکشنبه-24 اردیبهشت1396

توزیع اقلام الگوی سیم وکابل – ابعادی و الکتریکی

به اطلاع مشارکت کنندگان آزمون مهارت در الگوی سیم و کابل – ابعادی و الکتریکی می رساند که توزیع اقلام این الگو از امروز آغاز شده است. توزیع اقلام ابتدا در استان تهران و سپس در سایر استانها صورت خواهد پذیرفت و برای هماهنگی ارسال اقلام، به ترتیب با آزمایشگاه های مشارکت کننده هماهنگی صورت می گیرد. خواهشمند است برای اطلاع از جزییات بیشتر در مورد تایید رسید قلم آزمون، نحوه انجام آزمون و ارسال نتایج به سامانه مرکز آزمون مهارت مراجعه شود.

تاریخ انتشار : شنبه- 19 فروردین

گزارش نتایج نظرسنجی الگوهای روغن خوراکی و روغن موتور(گروه یک)

مرکز آزمون مهارت استاندارد به منظور افزایش سطح کیفیت خدمات PT ، پس از اجرای هر الگو، از مشارکت کنندگان درخواست می کند تا فرم نظرسنجی را تکمیل نمایند و میزان رضایت خود را در مورد کیفیت عملکرد مرکز به همراه پیشنهادات احتمالی اعلام کنند. بدین منظور گزارش نتایج نظرسنجی مشارکت کنندگان دو الگوی روغن خوراکی و روغن موتور(گروه یک) تهیه شده است و در صفحه اصلی سایت مرکز آزمون مهارت، بخش گزارش الگوهای اجرا شده قابل مشاهده می باشد.

مرکز آزمون مهارت ضمن تشکر و قدردانی از همه مشارکت کنندگانی که با بازخورهای سازنده شان این مرکز را در راستای ارائه بهتر خدمات به مشتری یاری رسانده¬اند، همچنان از پیشنهادات و انتقادات کاربران در جهت اجرای بهتر آزمون مهارت استقبال می نماید.

تاریخ انتشار : دوشنبه - 16 اسفند 1395

تمدید ثبت نام آزمون مهارت میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در حوزه میکروبیولوژی می رساند با توجه به استقبال مشارکت کنندگان، ثبت نام آزمون مهارت " میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس" تا تاریخ 1396/01/20 تمدید شد.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 1 اسفند 1395

ارسال گزارش تحلیلی آزمون مهارت "کالیبراسیون میکرومتر"

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم گروه اندازه شناسی و اوزان (کالیبراسیون) می رساند، گزارش تحلیلی آزمون مهارت "کالیبراسیون میکرومتر" از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت برای مشارکت کنندگان محترم ارسال گردید. مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود، گزارش تحلیلی را دریافت نمایند. در صورت وجود ابهام در مورد محتوای گزارش می توانید با بخش مرکز آزمون مهارت استاندارد (تلفن: 8-44622025-021خانم مهندس علیپور- داخلی 414- یا خانم مهندس شهرودی-داخلی 413) تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار : شنبه - 30 بهمن 1395

ارسال گزارش تحلیلی الگوی "آزمون مهارت فرآورده هاي نفتي- گازوئيل "

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم گروه آزمایشگاهی شیمی ، پتروشیمی و پلیمر می رساند، گزارش تحلیلی "آزمون مهارت فرآورده هاي نفتي- گازوئيل"، حاوی نتایج مشارکت کنندگان ( با درج کد انحصاری هر آزمایشگاه)، تجزیه و تحلیل نتایج، نمره عملکرد و رتبه های هر آزمایشگاه از طریق سامانه برای مشارکت کنندگان محترم ارسال گردید. مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود، گزارش تحلیلی را دریافت نمایند. در صورت وجود ابهام در مورد محتوای گزارش می توانید با بخش مرکز آزمون مهارت استاندارد (تلفن: 8-44622025-021خانم مهندس علیپور- داخلی 414- یا خانم مهندس تقی پور-داخلی 412) تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار : شنبه - 16 بهمن 1395

توزیع اقلام آزمون مهارت الگوي خواص مکانيکي پلاستيکها-کشش و الگوي خواص مکانيکي پلاستيکها-MFR

به اطلاع مشارکت کنندگان الگوی آزمون مهارت صنایع شیمیایی،پتروشیمی و پلیمر می رساند برنامه توزیع اقلام آزمون مهارت الگوي خواص مکانيکي پلاستيکها-کشش( دو قلم آزمون و هر قلم شامل 7 عدد دمبل) و الگوي خواص مکانيکي پلاستيکها-MFR (شامل: یک قلم 100 گرمی) از تاریخ 95/11/23 آغاز می شود. اقلام آزمون از طریق پست به آدرس مشارکت کنندگان ارسال خواهد شد. طبق پیش بینی انجام شده کلیه اقلام حداکثر تا تاریخ 26 بهمن ماه 95 به دست مشارکت کنندگان خواهد رسید. خواهشمند است کلیه مشارکت کنندگان محترم پس از دریافت اقلام آزمون مهارت، مطابق با توضیحاتی که در دستورالعمل دریافت اقلام و نحوه انجام هر کدام از الگوهای فوق (ویژه آزمایشگاه¬های مشارکت کننده) در سامانه مرکز بارگذاری خواهد شد حداکثر تا تاریخ 7 اسفندماه 95 فرم گزارش نتایج آزمون را از طریق سامانه برای مرکز ارسال نمایند. چنانچه مشارکت کننده ای تا تاریخ سه شنبه 95/11/26 قلم آزمون مهارت را دریافت نکرده باشد، می تواند مراتب را از طریق تلفن های8- 44622025 (خانم مهندس علیپور داخلی 414 یا خانم مهندس تقی پور داخلی 412) یا ایمیل Pt@qmsi.ir به اطلاع این مرکز برساند.

تاریخ انتشار : دو شنبه - 4 بهمن 1395

تاخیر در ارائه گزارش تحلیلی الگوی "آزمون مهارت فرآورده های نفتی – گازوئیل"

به اطلاع کلیه آزمایشگاه های مشارکت کننده در الگوی آزمون مهارت فرآورده های نفتی – گازوئیل می رساند که گزارش تحلیلی و جامع الگوی " آزمون مهارت فرآورده های نفتی – گازوئیل" در نیمه اول بهمن ماه سال جاری از طریق سامانه اطلاع رسانی خواهد شد. پیشاپیش پوزش مرکز آزمون مهارت بابت تاخیر بوجود آمده را پذیرا باشید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 15 دی 1395

ارسال گزارش تحلیلی الگوی "صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی"

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در الگوی آزمون مهارت "صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی"می رساند، امروز چهارشنبه 95/10/15، گزارش تحلیلی عمومی الگو، حاوی نتایج مشارکت کنندگان ( با درج کد انحصاری هر آزمایشگاه)، تجزیه و تحلیل نتایج و رتبه های ایشان از طریق سامانه برای مشارکت کنندگان محترم ارسال گردید. مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود، گزارش تحلیلی را دریافت نمایند. در صورت وجود ابهام در مورد محتوای گزارش می توانید با مرکز آزمون مهارت استاندارد تماس حاصل نمایید
بدینوسیله از همراهی و همکاری کلیه مشارکت کنندگان در این آزمون تشکر و قدردانی می گردد. امید است شرکت در این آزمون و اطلاعات ارایه شده ، آزمایشگاه ها را در بهبود و ارتقای کیفیت خدمات آزمون یاری رساند .

تاریخ انتشار : دوشنبه - 13 دی 1395

ارسال گزارش تحلیلی آزمون مهارت فرآورده های نفتی- روغن موتور، از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت

با پایان یافتن اجرای الگوی فرآورده های نفتی- روغن موتور گزارش تحلیلی عمومی، در تاریخ 95/10/12 از طریق همین سامانه، ارسال شد. مشارکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود، گزارش تحلیلی را دریافت نمایند. در صورت وجود ابهام در مورد محتوای گزارش می توانید با بخش مرکز آزمون مهارت استاندارد تماس حاصل نمایید.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 21 آذر1395

ارائه مقاله در چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت

با توجه به عملکرد آزمایشگاه های مشارکت کننده آزمون مهارت " فرآورده های لبنی - شیر" و همچنین تحقیقات علمی-پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته است، دستاوردهای این الگو در مقاله ای با عنوان" تضمین کیفیت نتایج آزمون آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 (مطالعه موردی: ارزیابی آزمایشگاه های صنایع لبنی )" در بخش علمی پژوهشی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت که در تاریخ 1 و 2 دی ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف به صورت پوستر ارائه می گردد.

تاریخ انتشار : دوشنبه - 15 آذر 1395

بازآرایی و بهبود طراحی سامانه مرکز آزمون مهارت

مرکز آزمون مهارت استاندارد با توجه به تجربیاتی که در طی اجرای چندین الگوی آزمون مهارت در گروه های آزمایشگاهی مختلف کسب کرده و تحلیل بازخورهای مشارکت کنندگان این الگوها ، اقدامات اساسی جهت بهبود و بازآرایی سامانه انجام داده است.

این تغییرات در راستای سهولت استفاده کاربران سامانه و رضایتمندی بیشتر آنها صورت گرفته است. از این پس ثبت نام الگوها و تبادل اطلاعات آزمون مهارت، بر اساس نسخه ویرایش شده انجام می گردد.

مرکز آزمون مهارت ضمن تشکر و قدردانی از همه مشارکت کنندگانی که با بازخورهای سازنده شان این مرکز را در راستای ارائه بهتر خدمات به مشتری یاری رساندند، همچنان از پیشنهادات و انتقادات کاربران در جهت سهولت استفاده از سامانه و اجرای بهتر آزمون مهارت استقبال می نماید.

تاریخ انتشار : شنبه - 1 آبان 1395

برای اولین بار - برگزاری دوره آموزشی سرارزیابی ISO/IEC 17025، تاریخ (13-09/ 08/ 95)

در راستای ارتقاء سطح کیفی و بهبود عملکرد فعالان در آزمایشگاه های همکار و تایید صلاحیت شده پژوهشکده سیستم ها پس از برگزاری چندین ساله دوره های آموزشی با رضایت بالای شرکت کنندگان، دوره آموزشی سرارزیابی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 را در تاریخ 9 تا 13 آبان سال 95 برگزار می نماید. لذا از کلیه افراد مرتبط و علاقمند جهت شرکت در این دوره آموزشی دعوت به عمل می آید، شرکت در این دورره بویژه برای ارزیابان و سرارزیابان توصیه می‌شود. بروشور دوره آموزشی جهت استحضار پیوست می باشد. (واحد آموزش پژوهشکده سیستم ها، 8-02144622025، داخلی 415)

تاریخ انتشار : دو شنبه - 12 مهر 1395

توزیع اقلام آزمون مهارت روغن موتور- گروه یک

به اطلاع مشارکت کنندگان الگوی آزمون مهارت روغن موتور می رساند اقلام گروه یک این آزمون، از تاریخ 6 تا 10 مهرماه 95 توزیع شد. خواهشمند است کلیه مشارکت کنندگان محترم پس از تحویل اقلام آزمون مهارت، فرم رسید دریافت اقلام آزمون مهارت (با کد F-PT-08) را تکمیل نموده، بلافاصله تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند و اصل فرم را بهمراه سایر مدارک، مطابق با توضیحاتی که در دستورالعمل دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت "فرآورده های نفتی- روغن موتور" (ویژه آزمایشگاه¬های مشارکت کننده) بیان شده برای مرکز ارسال نمایند. چنانچه مشارکت کننده ای تا تاریخ دوشنبه 95/07/12 قلم آزمون مهارت را دریافت نکرده باشد، می تواند مراتب را از طریق تلفن های 44622025-8 (خانم مهندس علیپور داخلی 415 یا خانم مهندس تقی پور داخلی 412) یا ایمیل Pt@qmsi.ir به اطلاع این مرکز برساند.

تاریخ انتشار : سه شنبه - 7 مهر 1395

توزیع اقلام آزمون مهارت روغن خوراکی

به اطلاع مشارکت کنندگان الگوی آزمون مهارت روغن های خوراکی می رساند طبق برنامه زمانی اعلام شده، اقلام آزمون مهارت در تاریخ 95/07/05 جهت توزیع به اداره پست تحویل شد و طبق پیش بینی های انجام شده می بایست نهایتا تا پایان وقت اداری چهارشنبه 95/07/07 کلیه اقلام آزمون به دست مشارکت کنندگان برسد. خواهشمند است کلیه مشارکت کنندگان محترم پس از تحویل اقلام آزمون مهارت، فرم رسید دریافت اقلام آزمون مهارت (با کد F-PT-08) را تکمیل نموده و بلافاصله تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند و اصل فرم را بهمراه سایر مدارک، مطابق با توضیحاتی که در دستورالعمل دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت "صنایع غذایی و کشاورزی -روغن های خوراکی" (ویژه آزمایشگاه¬های مشارکت کننده) بیان شده برای مرکز ارسال نمایند. . چنانچه مشارکت کننده ای تا تاریخ شنبه 95/07/10 قلم آزمون مهارت را دریافت نکرده باشد، می تواند مراتب را از طریق تلفن های 44622025-8 (خانم مهندس علیپور داخلی 415 یا خانم مهندس شهرودی داخلی 413) یا ایمیل Pt@qmsi.ir به اطلاع این مرکز برساند.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 21 شهریور 1395

تاخیر در توزیع اقلام آزمون مهارت فرآورده های نفتی

با توجه به اتمام تاريخ ثبت نام الگوهاي آزمون مهارت فرآورده هاي نفتي، به اطلاع آزمايشگاه هايي که در اين الگوها ثبت نام نموده اند مي رساند:

 1. اقلام آزمون مهارت روغن موتور-گروه 1 در تاريخ 3و 4 مهرماه 95 به مشارکت کنندگان تحويل خواهد شد. جزييات بيشتر در مورد کد انحصاري، تاريخ ارسال نتايج آزمون و ساير موارد طي نامه هاي جداگانه به اطلاع مشارکت کننده محترم مي رسد.
 2. در مورد ارسال اقلام PT گروه 2 و 3 الگوي آزمون مهارت روغن موتور، به دليل تعداد مشارکت کنندگان و لزوم تغيير روش تحليل نتايج، آماده سازي و ارسال قلام در آذر ماه انجام خواهد شد. تاريخ دقيق آن متعاقبا از طريق همين سامانه اطلاع رساني خواهد شد.
 3. توزيع اقلام آزمون مهارت گازوئيل در نيمه دوم مهرماه صورت مي پذيرد. تاريخ دقيق آن نيز از طريق همين سايت به اطلاع مشارکت کننده محترم خواهد رسيد..

تاریخ انتشار : یکشنبه - 17 مرداد 1395

اطلاعیه مهم در مورد ثبت نام الگوهای آزمون مهارت کالیبراسیون، روغن های خوراکی و اندازگیری آنتی اکسیدان در روغن های خوراکی و فراورده های نفتی

به اطلاع کلیه داوطلبین ثبت نام در الگوهای آزمون مهارت کالیبراسیون (میکرومتر و ترموکوپل)، روغن های خوراکی و اندازه گیری آنتی اکسیدان در روغن های خوراکی و فراورده های نفتی (گازوئیل و روغن موتور) می رساند به دلیل به روزآوری پورتال تا اطلاع بعدی، ثبت نام از این طریق امکان پذیر نمی باشد. لذا از متقاضیان شرکت در این الگوها تقاضا می شود فرم ثبت نام را از طریق سایت دریافت و پس از تکمیل به شماره 44622026-021 فاکس یا به آدرس pt@qmsi.ir ارسال فرمایید.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 17 مرداد 1395

ارسال گزارش اختصاصی آزمایشگاه های مشارکت کننده در الگوهای شامپو، شیر، اندازه گیری آفلاتوکسین و آکراتوکسین و خواص مکانیکی فلزات از طریق ایمیل

به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان در الگوهای خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو، فراورده های لبنی – شیر، اندازه گیری آفلاتوکسین و آکراتوکسین در مواد غذایی و خواص مکانیکی فلزات – سختی سنجی می رساند گزارش های اختصاصی الگوهای فوق الذکر به دلیل به روزآوری پورتال از طریق ایمیل در حد فاصل 25 تیرماه تا 15 مرداد ارسال گردید. در ضمن پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق تماس/ نمابر/ سایت با ما در میان بگذارید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 30 تیر 1395

تمدید زمان ثبت نام الگوهای آزمون مهارت کالیبراسیون و روغن خوراکی

به منظور سهولت ثبت نام آزمایشگاه ها در آزمون های مهارت تابستان 95 این مرکز، مهلت ثبت نام در دو الگوی آزمون مهارت کالیبراسیون (میکرومتر و ترموکوپل) و دو الگوی آزمون مهارت روغن خوراکی (روغن های خوراکی و اندازه کیری آنتی اکسیدان) تا تاریخ 95/05/20 تمدید شد.

تاریخ انتشار : سه شنبه - 8 تیر 1395

ثبت نام الگوی آزمون مهارت کالیبراسیون ترموکوپل

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در حوزه کالیبراسیون دما می رساند، اطلاع رسانی و ثبت نام الگوی آزمون مهارت کالیبراسیون ترموکوپل از تاریخ شنبه مورخ 12 تیرماه سال جاری از طریق همین سایت انجام می شود.

تاریخ انتشار : سه شنبه - 8 تیر 1395

ثبت نام الگوی آزمون مهارت کالیبراسیون میکرو متر

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در حوزه کالیبراسیون ابعادی می رساند، اطلاع رسانی و ثبت نام الگوی آزمون مهارت کالیبراسیون میکرو متر از تاریخ شنبه مورخ 12 تیرماه سال جاری از طریق همین سایت انجام می شود.

تاریخ انتشار : سه شنبه - 8 تیر 1395

ثبت نام الگوهای آزمون مهارت روغن خوراکی

به اطلاع آزمایشگاه های فعال در صنعت روغن می رساند، اطلاع رسانی و ثبت نام الگوهای آزمون مهارت روغن شامل 2 الگو با عناوین "روغن های خوراکی" و "اندازه گیری آنتی اکسیدان ها در روغن های خوراکی" از تاریخ شنبه مورخ 12 تیرماه سال جاری از طریق همین سایت انجام می شود.

تاریخ انتشار : دوشنبه - 10 خرداد 1395

ارسال گزارش تحلیلی عمومی الگوی آزمون مهارت "اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی"

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در الگوی آزمون مهارت "اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی" می رساند، امروز دو شنبه 95/03/10، گزارش تحلیلی عمومی الگو، حاوی نتایج اولیه همه مشارکت کنندگان ( با درج کد انحصاری هر آزمایشگاه)، تجزیه و تحلیل نتایج و رتبه های ایشان از طریق سامانه برای مشارکت کنندگان محترم ارسال گردید. خواهشمند است گزارش را مطالعه فرمایید. نظرات اصلاحی و میزان رضایت خود را از طریق فرم نظر سنجی مرحله دوم به مرکز اعلام فرمایید. بخش ارتباط با مشتریان مرکز ، همیشه پاسخگوی سوالات احتمالی شما ست.

تاریخ انتشار : شنبه - 25 اردیبهشت 1395

تغییر تاریخ برگزاری دوره آموزشی آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی پلاستیکها (تئوری- عملی) با همکاری پژوهشگاه پلیمر ...

پیرو نتایج آزمون مهارت خواص فیزیکی و مکانیکی پلاستیکها- آزمون کشش، در سال 94 و در راستای ارتقاء سطح کیفی و بهبود عملکرد آزمایشگاه ها، این پژوهشکده با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دوره آموزشی خواص فیزیکی- مکانیکی پلاستیکها به صورت (تئوری- عملی)، مورخ 04-05/ 03/ 95 برگزار می نماید. لازم به ذکر است با توجه به درخواست شرکت کنندگان برگزاری دوره فوق از تاریخ 29-28/ 02/ 95 به تاریخ 05-04/ 03/ 95تغییر یافت. لذا بدینوسیله از کلیه مشارکت کنندگان آزمون مهارت فوق و سایر آزمایشگاه های مرتبط جهت شرکت در این دوره آموزشی دعوت بعمل می‌آید. شرکت در این دوره آموزشی، بویژه به مشارکت کنندگان آزمون مهارت سال 94، که در یک یا چند اندازه ده عملکرد مناسبی نداشته اند توصیه می شود. برای آزمایشگاه هایی که در آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها- آزمون کشش سال 94 مشارکت نمودند 15% تخفیف ویژه و برای کارشناسان رسمی استاندارد 10% تخفیف لحاظ می گردد. بروشور دوره آموزشی جهت استحضار پیوست می باشد. بروشور دوره آموزشی جهت استحضار پیوست می باشد.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 19 اردیبهشت 1395

نتایج نظر سنجی مرحله اول مرکز آزمون مهارت آزمون مهارت خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو

لینک مشاهده1

تاریخ انتشار : یکشنبه - 12 اردیبهشت 1395

گزارش نظر سنجی مرحله اول آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30) و برینل (HBW 2.5/187.5)

لینک مشاهده1

تاریخ انتشار : یکشنبه - 12 اردیبهشت 1395

گزارش نظر سنجی مرحله اول آزمون مهارت فراورده های لبنی – شیر

لینک مشاهده1

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 1 اردیبهشت 1395

تاخیر در ارایه گزارش تحلیلی الگوی خواص فیزیکی- شیمیایی شامپو

ضمن پوزش از تاخیر در ارسال گزارش تحلیلی الگوی شامپو، به استحضار می رساند ، با توجه به پراکندگی نتایج برخی اندازه ده ها و نیاز به جمع اوری اطلاعات تکمیلی از مشارکت کنندگان برای حصول نتایج قابل تحلیل، گزارش تحلیلی و جامع این الگو با حداکثر 1 هفته تاخیر تا سه شنبه 7 اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 26 اسفند 1394

گزارش اولیه آزمون مهارت سختی فلزات

در پی برگزاری آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات- سختی در بهمن ماه 94، به اطلاع می رساند گزارش اولیه این آزمون تهیه و در تاریخ 94/12/25 برای کلیه مشارکت کنندگان در این الگو ارسال گردید. مشارکت کنندگان در این الگو می توانند با مراجعه به سامانه مرکز آزمون مهارت از نتایج اولیه و وضعیت خود مطلع گردند.

گزارش نهایی این الگو در موعد مقرر تهیه و به اطلاع خواهد رسید.

تاریخ انتشار : چهارشنبه - 26 اسفند 1394

گزارش اولیه آزمون مهارت شیر

در پی برگزاری آزمون مهارت شیر در بهمن ماه 94، به اطلاع می رساند گزارش اولیه تهیه و از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت در تاریخ 94/12/25 برای کلیه مشارکت کنندگان در این الگو ارسال گردید. مشارکت کنندگان در این الگو می توانند با مراجعه به سامانه مرکز آزمون مهارت از نتایج اولیه و وضعیت خود مطلع گردند.

گزارش نهایی این الگو در موعد مقرر تهیه و به اطلاع خواهد رسید.

تاریخ انتشار : دوشنبه - 17 اسفند 1394

آغاز نظرسنجی مرحله اول آزمون های مهارت شامپو، شیر و سختی سنجی

با پایان مهلت ارائه نتایج مشارکت کنندگان در هر الگو، ایشان باید نظرات خود را در بخش نظرسنجی مرحله 1 ، از طریق سامانه PT ثبت فرمایند، بدیهی است نظرات ایشان در گزارش تحلیلی هر الگو لحاظ خواهد شد.

تاریخ انتشار : دوشنبه - 17 اسفند 1394

آزمون مهارت فراورده های لبنی – شیر ، خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو و خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30) و برینل (HBW 2.5/187.5)برگزار شد

آزمون مهارت فراورده های لبنی – شیر ، خواص فیزیکی و شیمیایی شامپو و خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30) و برینل (HBW 2.5/187.5)برگزار شد و نتایج مشارکت کنندگان در حال تجزیه و تحلیل است. نتایج اولیه به زودی از طریق همین سامانه به اطلاع مشارکت کنندگان خواهد رسید.

تاریخ انتشار : پنجشنبه - 15 بهمن 1394

نتایج نظرسنجی آخرین دوره های آموزشی

لینک مشاهده1

تاریخ انتشار : شنبه - 8 اسفند 1394

اطلاع رسانی تقویم PT برای اجرا در سال 95

تقویم آزمون های مهارت سال 95 مرکز آزمون مهارت استاندارد، از طریق همین سایت بارگذاری شد. آزمایشگاه های متقاضی مشارکت در این آزمون ها می توانند از اسفند سال 1394 از طریق ثبت اطلاعات خود در سامانه، به ادرس PT.standard.ac.ir/portal برای شرکت در این آزمون ها اعلام آمادگی کنند. بدیهی است اطلاعات تکمیلی هر الگو به تدریج در قالب فرم "اطلاعات الگو" از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد و آزمایشگاه هایی که ثبت نام کرده اند می توانند پس از انتشار آن، مراحل ثبت نام را تکمیل و در الگوهای مورد نظر خود شرکت کنند.

همچنین برای توجه بیشتر به خواسته های آزمایشگاه ها، امکان طراحی و اجرای الگوهای آزمون مهارت در زمینه های پیشنهادی آزمایشگاه ها وجود دارد. لذا آزمایشگاه ها می توانند با اعلام اطلاعات: گروه آزمایشی، قلم PT و اندازه ده های مورد نظر خود، از طریق بخش "ارتباط با ما" در همین سایت، به آدرس pt.standard.ac.ir/contactUs ، تا 94/02/15 به مرکز آزمون مهارت استاندارد، الگو پیشنهاد کنند. مرکز پس از بررسی و امکان سنجی الگوهای پیشنهادی، تا جای ممکن نسبت به طراحی و اجرای این الگوها اقدام خواهد کرد. الگوهای پیشنهادی تایید شده، به تقویم PT افزوده و برای مشارکت عمومی آزمایشگاه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک مستقیم تقویم PT – سال 95
دانلود تقویم PT – سال 95

تاریخ انتشار : چهار شنبه - 5 اسفند 1394

تاریخ توزیع اقلام و ارائه نتایج الگوی صنایع غذایی - کشاورزی : اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی

با توجه به درخواست مشارکت کنندگان و برای ایجاد فرصت مناسب تر برای تکمیل مراحل ثبت نام و واریز وجه از طریق سامانه و تمدید مهلت ثبت نام، تاریخ ارسال نمونه ها به 1394/12/11 و مهلت ارسال نتایج به 1394/12/19 تغییر یافت.
اطلاعات بیشتر

تاریخ انتشار : شنبه - 24 بهمن 1394

توزیع قلم PT مربوط به آزمون مهارت سختی سنجی فلزات

اقلام آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی در تاریخ 94/11/24 از طریق پست پیشتاز توزیع گردید. نمونه ها حداکثر تا 94/11/26 به دست مشارکت کنندگان خواهد رسید. جزییات بیشتر در مورد نحوه تکمیل و ارسال رسید اقلام، نحوه انجام آزمون و مهلت ارسال نتایج آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir در دسترس مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : شنبه - 24 بهمن 1394

توزیع قلم PT مربوط به آزمون مهارت خواص فیزیکو شیمیایی شامپو

اقلام آزمون مهارت خواص فیزیکی و شیمیایی شوینده- شامپو در تاریخ 24/11/94 از طریق پست پیشتاز توزیع گردید. نمونه ها حداکثر تا 26/11/94 به دست مشارکت کنندگان خواهد رسید. جزییات بیشتر در مورد نحوه تکمیل و ارسال رسید اقلام، نحوه انجام آزمون و مهلت ارسال نتایج آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir در دسترس مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : چهار شنبه - 21 بهمن 1394

گزارش نظر سنجی مرحله اول و دوم آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها - کشش

لینک مشاهده1

تاریخ انتشار : سه شنبه - 20 بهمن 1394

تاریخ و ساعت دقیق توزیع اقلام PT برای الگوهای شیر ، سختی فلزات و شامپو

با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای الگوها، زمان دقیق تحویل اقلام طبق جدول زیر اعلام می گردد:

تاریخ انتشار : شنبه - 12 دی 1394

ارسال گزارش اختصاصی آزمایشگاههای مشارکت کننده در آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها- آزمون کشش، از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت استاندارد

با پایان یافتن اجرای الگوی صنایع شیمی- پتروشیمی و پلیمر: خواص مکانیکی پلاستیکها- آزمون کشش و ارایه گزارش تحلیلی عمومی در پایان آبانماه 1394، در تاریخ 1394/09/30 از طریق همین سامانه، گزارش اختصاصی و انحصاری برای همه مشارکت کنندگانی که اطلاعات خود را از طریق سامانه ارایه کردند، ارسال شد. این دسته از شرکت کنندگان در الگوی آزمون مهارت می توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود، گزارش اختصاصیشان را دریافت نمایند.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 15 آذر 1394

دعوت آزمایشگاهها به مشارکت

با توجه به فعالیت مرکز آزمون مهارت استاندارد و برگزاری چندین دوره آزمون مهارت، جهت تکمیل بانک اطلاعاتی آزمایشگاهها، از همه آزمایشگاههای مستقل آزمون، کالیبراسیون، آزمایشگاههای فعال در نهادها، موسسه ها و کارخانه های دولتی و خصوصی دعوت می شود از طریق پیوند ثبت نام آزمون مهارت استاندارد ، مشخصات خود را ثبت کنند و برای مشارکت در آزمونهای مهارت، همکاری در تهیه نمونه های لازم و انجام آزمونهای همگنی و پایداری را اعلام آمادگی نمایند.
خواهشمند است مراحل 5 گانه ثبت نام را طبق توضیحات هر مرحله و بطور کامل انجام دهید.
در موارد بروز اشکال یا ابهام با مراجعه به سند راهنمای هر مرحله در سامانه یا تماس تلفنی با کارشناس ارتباط با مشتریان مرکز آزمون مهارت استاندارد (داخلی 401 – 02144622025) یا ارسال ایمیل (رایانامه) به آدرس (pt@qmsi.ir) اقدام فرمایید.

تاریخ انتشار : سه شنبه - 28 بهمن 1394

توزیع قلم PT مربوط به آزمون مهارت فرآورده های لبنی-شیر

اقلام آزمون مهارت فرآورده های لبنی-شیر در تاریخ 94/11/25 به طریق حضوری در محل مرکز آزمون مهارت-پژوهشکده سیستمهای مدیریت کیفیت و بازرسی توزیع گردید. بسته بندی اقلام شیر در حضور نمایندگان رسمی مشارکت کنندگان انجام و سپس با مهر و موم کردن بسته و اخذ رسید، اقلام تحویل نماینده آزمایشگاه گردید. بدینوسیله از کلیه مشارکت کنندگان که با این مرکز نهایت همکاری را نموده و طی ساعت مقرر مراجعه نمودند نهایت قدردانی خود را ابراز می داریم. جزییات بیشتر در مورد نحوه انجام آزمون و مهلت ارسال نتایج آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت به آدرس pt.standard.ac.ir در دسترس مشارکت کنندگان می باشد.

تاریخ انتشار : یکشنبه 24 آبان 1394

گواهینامه دوره های آموزشی آماده تحویل

لینک مشاهده1

تاریخ انتشار : دوشنبه - 30 شهریور 1394

گواهینامه دوره های آموزشی برگزار شده

گواهینامه دوره های آموزشی برگزار شده :
1- روش های تضمین کیفیت نتایج برای آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون مورخ 1394/5/7 و 1394/5/8
2- ممیزی داخلی " ارزیابی انطباق – الزامات بر اساس کارکرد نهاد های بازرسی " بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012 مورخ 1394/5/28 و 1394/5/29
از تاریخ 1394/6/31 آماده تحویل می باشد.

تاریخ انتشار : شنبه - 14 شهریور 1394

همزمان با شروع اجرای سومین الگوی آزمون مهارت، " الگوی خواص مکانیکی پلاستیکها – کشش"، بهره برداری آزمایشی از سامانه (پورتال) مرکز آزمون مهارت آغاز شد.

با راه اندازی سامانه، متقاضیان می توانند:

 • به راحتی ثبت نام کنند
 • مدارک پشتیبان مانند گواهی تایید صلاحیت یا آزمایشگاه همکار را بارگزاری کنند
 • مکاتبات به جای ارسال از طریق نمابر یا پست الکترونیک، از طریق سامانه انجام می شود
 • ارایه رسید اقلام، گزارش نتایج آزمون و مدارک پشتیبان مانند گواهی کالیبراسیون تجهیزات از سوی مشارکت کننده نیز به همین روش انجام می شود.

در نخستین ورود به سامانه و ثبت اطلاعات اولیه توسط متقاضی انجام می شود. مدیر سامانه پس از بررسی اطلاعات ارسال شده مشارکت کنندگان، تایید ثبت نام و کد انحصاری آزمایشگاه را از طریق پست الکتررونیک ارایه شده کاربر به ایشان اعلام می کند.
دکمه "ثبت نام" در اولین مراجعه به سامانه و دکمه "ورود به سامانه" برای مراجعات بعدی، از طریق صفحه اصلی همین سایت امکان پذیر است.

تاریخ انتشار : شنبه - 14 شهریور 1394

گزارش تحلیلی الگوی آزمون مهارت " انگ فلزات گرانبها- طلا" که در خرداد 94 برگزار شده بود، انتشار یافت.

لینک مشاهده

تاریخ انتشار : شنبه - 14 شهریور 1394

نتایج نظرسنجی آخرین دوره ها

لینک مشاهده1
لینک مشاهده2

تاریخ انتشار : یکشنبه - 14 تیر 1394

استاندارد ملی INSO-ISO-IEC 17043

در کمیته استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 1/11/1393 مورد تصویب قرار گرفت. نتیجه نهایی این استاندارد را در بخش "منابع بیشتر برای مطالعه" و یا در وب سایت "www.isiri.org" ملاحضه فرمایید.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 26 بهمن 1393

نتایج نظرسنجی مرحله دوم الگوی آزمون مهارت سیم و کابل

پس از اجرای "الگوی سیم و کابل" و اعلام نتایج نهایی، نظرسنجی مرحله دوم از شرکت کنندگان انجام شد. پیش از این، نظرسنجی مرحله اول از شرکت کنندگان صورت گرفته و نتایج آن در سایت اعلام شده است. گزارش نظرسنجی مرحله دوم نیز به تفکیک "رضایت از هر پرسش نظرسنجی" و "میزان رضایت هر آزمایشگاه" دربخش" گزارشات الگو های اجرا شده" در همین سایت انتشار یافته است.

تاریخ انتشار : یکشنبه - 21 دی 1393

سایت جدید مرکز آزمون مهارت استاندارد شروع به فعالیت کرد

سایت جدید مرکز آزمون مهارت استاندارد شروع به فعالیت کرد. در سایت جدید ضمن به روزآوری مطالب ، اطلاعات با دسته بندی بهتر ارایه می شود. به زودی امکانات بیشتری نیز به سایت اضافه خواهد شد.

تاریخ انتشار : شنبه - 15 آذر 1393

نتایج نظرسنجی مرحله اول الگوی آزمون مهارت سیم و کابل

پس از اجرای "الگوی سیم و کابل" و قبل از اعلام نتایج نهایی، نظرسنجی مرحله اول از شرکت کنندگان انجام شد. گزارش این نظرسنجی به تفکیک "رضایت از هر پرسش نظرسنجی" و "میزان رضایت هر آزمایشگاه" در گزارش نتایج نظر سنجی مرحله اول در بخش " گزارشات الگو های اجرا شده" همین سایت انتشار یافته است. پیگیری نظرات شرکت کنندگان و انجام نظرسنجی مرحله دوم نیز در ماه جاری انجام خواهد شد.

تاریخ انتشار : شنبه - 15 آذر 1393

شروع ثبت نام دوره های آموزشی

در جهت رفع نیاز های آموزشی آزمایشگاه ها و ارتقای سطح کیفی خدمات آزمون کالیبراسیون، طبق برنامه ریزی انتشار یافته در.... بخش "برنامه های آموزشی" همین سایت، ثبت نام و اجرای دوره های آموزشی با حضور اساتید برگزیده آغاز شده است. "دوره آموزش عدم قطعیت اندازه گیری" در تاریخ 23- 93/08/22 و با رضایت 90 درصدی شرکت کنندگان برگزار شد. دوره آموزشی ممیزی داخلی 17025 نیز در تاریخ های 6- 93/09/5 برگزار خواهد شد. علاقه مندان می توانند برای ثبت نام دوره ها با مراجعه به "پورتال آموزش و تحصیلات تکمیلی" سایت پژوهشگاه استاندارد یا تماس تلفنی با مسئول آموزش مرکز آزمون مهارت اقدام فرمایند.

تاریخ انتشار : شنبه - 11 اردیبهشت 1395

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی پلاستیکها (تئوری- عملی) با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پیرو نتایج آزمون مهارت خواص فیزیکی و مکانیکی پلاستیکها- آزمون کشش، در سال 94 و در راستای ارتقاء سطح کیفی و بهبود عملکرد آزمایشگاه ها، این پژوهشکده با همکاری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، دوره آموزشی خواص فیزیکی- مکانیکی پلاستکها به صورت (تئوری- عملی) مورخ 29-28/ 95/02، برگزار می نماید. لذا بدینوسیله از کلیه مشارکت کنندگان آزمون مهارت فوق و سایر آزمایشگاه های مرتبط جهت شرکت در این دوره آموزشی دعوت بعمل می‌آید. شرکت در این دوره آموزشی، بویژه به مشارکت کنندگان آزمون مهارت سال 94، که در یک یا چند اندازه ده عملکرد مناسبی نداشته اند توصیه می شود. برای آزمایشگاه هایی که در آزمون مهارت خواص مکانیکی پلاستیکها- آزمون کشش سال 94 مشارکت نمودند 15% تخفیف ویژه و برای کارشناسان رسمی استاندارد 10% تخفیف لحاظ می گردد. بروشور دوره آموزشی جهت استحضار پیوست می باشد.

پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد