دوشنبه 12 خرداد 1399
لیست کارکنان مرکز آزمون مهارت استاندارد
تاریخ به روز آوری : 1398/11/27
شماره به روز آوری : 4
ردیف نام و نام خانوادگی سمت رزومه
1 سرکار خانم دکتر مریم جلیلی سرپرست مرکز آزمون مهارت
2 سرکار خانم مهندس الهام هاشمی شاد مدیر فنی
3 سرکار خانم مهندس نرگس شهرودی مدیر کیفی
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد