یکشنبه 31 تیر 1403
 • مرحله اول: ثبت نام در سامانه آزمون مهارت استاندارد

 • آزمایشگاه های متقاضی شرکت در آزمون، باید ابتدا از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت (از طریق پیوند ثبت نام سامانه مرکز آزمون مهارت )، نام و اطلاعات آزمایشگاه مطبوع را در این سامانه ثبت کنند. برای سهولت ثبت نام، سند "راهنمای ثبت نام مشارکت کنندگان و ثبت الگو در سامانه آزمون مهارت استاندارد" نیز تدوین شده و در بخش اسناد مرکز برای اطلاع عموم قرارداده شده است.

  برای ورود به سامانه، کاربر پس از ورود به ، وب سایت مرکز آزمون مهارت روی عبارت "ورود به سیستم" کلیک می کند، سپس در صفحه "ورود به سامانه مرکز آزمون مهارت استاندارد" نام کاربری ، گذرواژه و عبارت امنیتی را وارد می کند تا وارد پروفایل کاربری خود گردد. در صورتی که شرکت کننده (کاربر)گذرواژه خود را فراموش کرده باشد، می تواند در این صفحه نام کاربری و عبارت امنیتی را وارد کند و سپس گزینه "گذرواژه خود را فراموش کرده ام" را انتخاب نماید. پس از انجام این مراحل،گذرواژه به رایانامه (نام کاربری) مشارکت کننده(کاربر) ارسال می گردد.

 • مرحله دوم: ثبت نام در الگوهای آزمون مهارت

 • پس از ورود به سامانه، درصورتی که مشارکت کننده نیاز به ویرایش اطلاعات خود داشته باشد، می تواند از طریق پروفایل کاربری خود در سامانه در بخش مورد نظر (طبق راهنما ) اطلاعات مربوط را ویرایش نماید. همچنین در صورتی که در فرآیند ثبت نام، گروه آزمایشگاهی آزمایشگاه های شرکت کنندگان با گروه آزمایشگاهی الگو مطابقت نداشته باشد، مشارکت کنندگان می توانند از بخش اطلاعات کاربری، مشخصات آزمایشگاه خود را ویرایش نمایند.

  کلیه مشارکت کنندگان و مشتریان آزمون مهارت موظف به رعایت ضوابط و شرایط شرکت در آزمون هستند. بدین منظور، مشارکت کننده پس از پذیرش این ضوابط می تواند الگوی مورد نظر خود را انتخاب نماید. در غیر اینصورت انتخاب الگو و شرکت در آزمون مهارت امکانپذیر نمی باشد.

  پس از پذیرش این ضوابط مرکز آزمون مهارت ، مشارکت کننده می تواند درخواست خود را برای شرکت در آزمون مهارت مورد نظر ثبت نماید. پس از انتخاب الگو، مشارکت کننده باید نسبت به پرداخت هزینه شرکت در آزمون اقدام کند. در پایان پس از تایید اطلاعات مالی ارسالی مشارکت کننده ( بارگذاری تصویر سند پرداخت) توسط مدیر سامانه، ثبت نام قطعیت می یابد.

 • مرحله سوم: دریافت و تصدیق اقلام

 • با پایان مهلت ثبت نام، فرایند تهیه و تحویل اقلام PT به مشارکت کنندگان صورت می گیرد. مشارکت کنندگان پس از دریافت اقلام باید فایل رسید اقلام را از سامانه دریافت نموده و پس از مهر و امضا آزمایشگاه، اسکن آن را در سامانه مرکز آزمون مهارت استاندارد بارگذاری نمایند.

  مشارکت کنندگان همزمان با دریافت اقلام، مستندات راهنما برای نحوه جابجایی، نگهداری و آماده سازی نمونه ، نحوه انجام آزمون و گزارش دهی نتایج را از طریق سامانه دریافت می کنند.

  قابل ذکر است، شرکت کنندگان می توانند با ورود به پروفایل کاربری خود در سامانه مرکز آزمون مهارت استاندارد سامانه مرکز آزمون مهارت استاندارد ، وضعیت ارسال و دریافت نمونه و مراحل ارسال گزارش های خود را طی آزمون ردیابی نمایند.

 • مرحله چهارم: بارگذاری گزارش نتایج آزمون مهارت در سامانه

 • مشارکت کنندگان موظفند پس از انجام آزمون طبق مستندات ارسالی مرکز آزمون مهارت استاندارد، گزارش نتایج آزمون را در سامانه مرکز آزمون مهارت بارگذاری نمایند و پس از ورود نتایج در سامانه، باید نسخه الکترونیکی(فایل pdf) اطلاعات وارد شده را از سامانه دانلود نمایند و با بررسی درستی اطلاعات و درج مهر و امضا آزمایشگاه، اسکن آن را در سامانه مرکز آزمون مهارت استاندارد بارگذاری نماید.

 • مرحله پنجم: گزارش عمومی

 • بعد از دریافت نتایج آزمون از مشارکت کنندگان، تجزیه و تحلیل آماری داده ها انجام می شود سپس گزارش تحلیلی نهایی از عملکرد مشارکت کنندگان تهیه شده و در سامانه مرکز بارگذاری می شود. بدیهی است محرمانه بودن اطلاعات، در کلیه مراحل آزمون، از ثبت نام تا ارسال گزارش تحلیلی نهایی به دقت رعایت می شود . شناسایی آزمایشگاه در کلیه مراحل، با کد انحصاری – که تنها به خود آزمایشگاه ابلاغ شده – انجام می شود.

 • مرحله ششم: نظرسنجی از مشارکت کنندگان

 • مشارکت کنندگان قبل از دریافت گزارش تحلیلی، می توانند نظرات خود را نسبت عملکرد مرکز آزمون مهارت در سامانه اعلام نمایند. نتایج تجزیه و تحلیل نظر سنجی ها نیز از طریق سایت مرکز اطلاع رسانی عمومی می شود.


پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد