یکشنبه 31 تیر 1403

اصول رازداری:

تمامی اطلاعات دریافتی از آزمایشگاه ها که شامل اطلاعات عمومی مشارکت کنندگان و داده های مراحل انجام آزمون مهارت ، اطلاعات ارائه شده توسط مشارکت کنندگان ، رتبه یا وضعیت نهایی شرکت کننده در آزمون، محرمانه تلقی می شود و مطابق مقررات رازداری مرکز آزمون مهارت با آن رفتار می شود. این اطلاعات در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نمی گیرد، مگر با اطلاع قبلی و کتبی مشارکت کنندگان. بدیهی است مشارکت کنندگان خود می توانند نتایج شرکت در آزمون مهارت را به مراجع قانونی ، نهادهایی که آزمایشگاه را به رسمیت می شناسند و نهاد تایید کننده صلاحیت آزمایشگاه یا سایر مراجع ارائه کنند.

تمامی اطلاعات دریافتی از آزمایشگاه ها که شامل اطلاعات عمومی مشارکت کنندگان و داده های مراحل انجام آزمون مهارت ، اطلاعات ارایه شده توسط مشارکت کنندگان ، رتبه یا وضعیت نهایی شرکت کننده در آزمون، محرمانه تلقی می شود و مطابق مقررات رازداری مرکز آزمون مهارت با آن رفتار می شود. این اطلاعات در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار نمی گیرد، مگر با اطلاع قبلی و کتبی مشارکت کنندگان. بدیهی است مشارکت کنندگان خود می توانند نتایج شرکت در آزمون مهارت را به مراجع قانونی ، نهادهایی که آزمایشگاه را به رسمیت می شناسند و نهاد تایید کننده صلاحیت آزمایشگاه یا سایر مراجع ارائه کنند.
اطلاعات مشارکت کنندگان در آزمونها در اختیار سایر مشارکت کنندگان نیز قرار نمی گیرد .
قابل ذکر است طبق الزامات استاندارد 17043 ، طرفهای مربوط به اجرای آزمون مهارت عبارتند از :
  • آزمایشگاههای مشارکت کننده در آزمون مهارت ، که به اختصار مشارکت کننده نامیده می شوند.
  • مشتریان آزمون مهارت که به اختصار مشتریان نامیده می شوند. مشتریان با توجه به نیازهای خود متقاضی طراحی و اجرای الگوی آزمون مهارت هستند. ایشان می توانند خود آزمایشگاه شرکت کننده ، مشتریان آزمایشگاه ها ، نهادهای نظارتی ، نهاد های تایید صلاحیت کننده آزمایشگاه ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند که کیفیت و عملکرد آزمایشگاه ها برایشان اهمیت دارند، نظیر شرکتهای بازرسی ، وارد کنندگان کالا و ...
  • برگزار کننده و مجری آزمون ( و پیمانکاران احتمالی )
کلیه کارکنان مرکز آزمون، موظف به اعلام رسمی تعهد به راز داری و عدم مشارکت در فعالیت هایی هستند که درستی اطلاعات و بی طرفی در برنامه ریزی و اجرای آزمون مهارت را تحت تاثیر قرار می دهند. ( بند 4-10 استاندارد ISO/IEC 17043) )
جهت تحقق الزامات استاندارد 17043 در مرکز آزمون مهارت استاندارد، فرم تعهد نامه رازداری برای افراد حقیقی با کد F-PT-06برای کارکنان مرکز و افراد دخیل در طراحی و اجرای الگو و فرم درخواست همکاری، رازداری و مشخصات مشاوران مرکز آزمون مهارت استاندارد با کد F-PT-29 برای مشاورانی که در طراحی و اجرای آزمون مهارت با مرکز همکاری می کنند در نظر گرفته شده است
همچنین درطراحی الگوهای PT، نهایت تدابیر برای حذف احتمال تبانی یا تحریف نتایج و انتقال درست اطلاعات صورت می پذیرد. اقداماتی نظیر محدود بودن زمان انجام آزمون و اعلام نتایج، ایجاد دسترسی محدود به داده ها بین کارکنان مرکز، ارتباط مستقیم مشارکت کنندگان با مرکز از طریق سایت و سامانه، اطلاع رسانی به صورت مکتوب و تحت کنترل، اعلام حذف بی قید و شرط افراد یا سازمان هایی که تبانی کرده اند و در روند آزمون اختلال ایجاد کرده اند. در مرکز آزمون مهارت استاندارد اصول رازداری مطابق الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043رعایت شده و تضمین می شود.
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد