یکشنبه 31 تیر 1403
با توجه به خواسته های سازمان ملی استاندارد و نظر به نتایج طرح تحقیقاتی طاها در سال 91، در میان گروه های استاندارد کالا و خدمات گروه "برق و الکترونیک "بعنوان یکی از نخستین گرو ه های اجرای آزمون مهارت انتخاب شد. در این گروه "کابل فشار ضعیف " بعنوان قلم آزمون مهارت در نخستین دوره اجرای آزمون مهارت در گروه برق و الکترونیک، انتخاب شد.

معیار های این انتخاب

  • نتایج بررسی کالا های این گروه در بازار و تعداد زیاد اقلام غیر استاندارد شناسایی شده در طرح طاها
  • اهمیت این گروه کالایی در سبد کالای خانوار
  • اهمیت ویژگیهای استاندارد این اقلام در ایمنی مصرف کننده
  • تعداد تولید کنندگان و آزمایشگاه های همکار و تایید صلاحیت شده (طبق 17025) فعال
  • امکان انجام آزمون غیر تخریبی بر قلم PT
  • امکان اجرای الگو به شیوه الگوی مشارکت متوالی

بوده است.

قابل ذکر است در تدوین این الگو، از مشارکت کارشناسان فنی مرکز آزمون مهارت استاندارد و مشاوران صنعت سیم و کابل و آمار استفاده شد. با انتخاب قلم PT و کمیت های مورد اندازه گیری (اندازه ده ها) و با توجه به اینکه در آزمون های غیر مخرب امکان استفاده از یک قلم PT برای کل شرکت کنندگان، شرایط یکنواخت تر و نتایج قابل اعتمادتری را برای اجـرای الـگو فـراهم مـی سازند، مقرر شد در این آزمون از روش "آزمون مشارکت متوالی" استفاده شود. مقاومت الکتریکی هادی و اندازه گیری ابعادی عایق، از جمله ویژگی های بحرانی و بسیار پر اهمیت در صنعت سیم و کـابل، به عنوان اندازه ده ها (کمیت های قابل اندازه گیری) انتخاب گردیدند.

همچنین مقرر شد با توجه به اهمیت رعایت شرایط نگهداری و جابجایی قلم PT و تمرکز جغرافیایی شرکت کنندگان احتمالی (آزمایشگاه های همکار و تائید صلاحیت شده سیم و کابل) در استان تهران و استان های همجوار ، قلم PT توسط نماینده مرکز و به صورت مستقیم به آزمایشگاه تحویل شود و پس از آزمون در حضور نماینده مرکز، قلم PT برگردانده شود. سپس نماینده مرکز قلم PT را دریافت و طبق هماهنگی انجام شده توسط بخش برنامه ریزی، قلم PT در اختیار آزمایشگاه بعدی قرار گیرد. در همین راستا روش اجرایی "دریافت و آزمون نمونه در آزمون مهارت سیم و کابل برای آزمایشگاه های شرکت کننده" با کد P-PT-14/1 نیز به عنوان راهنما در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.

بر اساس نتایج آزمون های ارائه شده توسط شرکت کنندگان، بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات مـربوط به عمـلکرد شرکت کنندگان بـا استفـاده از "نمره Z" انجام می شود و رتبه بندی شرکت کنندگان توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد انجام می‌گیرد. در پایان گزارش اختصاصی برای هر آزمایشگاه ارسال می‌گردد و گزارش تحلیلی اجرای آزمون مهارت با حفظ رازداری و درج تنها کد انحصاری تخصیص یافته به هر آزمایشگاه، برای اطلاع عموم از طریق همین سایت در دسترس قرار می‌گیرد.

فرم اطلاعات الگوی سیم و کابل فشار ضعیف
کد فرم : F-PT-42/0
تاریخ تدوین : 1393/02/15
تاریخ انتشار : 1393/03/25
تاریخ به روز آوری : 1393/06/24
نام الگو : سیم و کابل فشار ضعیف کد الگو : PT-EL/93-01
گروه آزمایشگاهی : برق و الکترونیک زمینه آزمون : ابعادی - الکتریکی
گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده (طبق 17025) و همکار استاندارد مقدار نمونه : حدود 1 متر کابل 1 برش عرضی از عایق آبی
قلم آزمون مهارت (PT) : کابل فشار ضعیف نحوه ارسال نمونه : تحویل مستقیم از نماینده مرکز
اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
1اندازه گیری ضخامت عایقISIRI 5525-1-1--
2اندازه گیری حداقل ضخامت عایقISIRI 5525-1-1--
3اندازه گیری ابعاد کلی (قطر خارجی)ISIRI 5525-1-1--
4مقاومت الکتریکی هادیISIRI 607-2,3084--
مهلت ثبت نام : 1393/04/15
تاریخ توزیع نمونه ها : 1393/04/20-1393/05/19
تاریخ ارسال نتایج : 1393/04/20-1393/05/19
تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1393/06/23
فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : -
هزینه: -- ریال نحوه پرداخت: پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانکی- سامانه مرکز آزمون مهارت یا واریز به حساب 2175449008006 بانک ملی شعبه استاندارد، به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه استاندارد
کارشناس فنی الگو : خانم هاشمی داخلی : 411 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد