یکشنبه 31 تیر 1403

با توجه به اتمام تاریخ ثبت نام الگوهای آزمون مهارت کالیبراسیون ، به اطلاع آزمایشگاه هایی که در این الگوها ثبت نام نموده اند می رساند که اقلام الگوهای آزمون مهارت کالیبراسیون میکرومتر از تاریخ 10 مهرماه 95 به ترتیب برنامه ریزی شده به مشارکت کنندگان تحویل خواهد شد. اطلاعات بیشتر در جدول زیر آمده است.

  در جامعة امروز، به دلیل وسعت استفاده از تجهیزات اندازه گیری در کلیه مراحل تامین کالا و خدمات، کالیبراسیون این تجهیزات بسیار حائز اهمیت است. کالیبراسیون، مقایسه یک وسیله اندازه گیری با یک مرجع استاندارد در رده درستی بالاتر می باشد و در واقع خطای وسیله اندازه‌گیری تحت آزمون نسبت به استاندارد مرجع را تعیین می¬کند. هدف كاليبراسيون ايجاد نظامي موثر به منظور كنترل صحت و دقت پارامترهاي اندازه شناختي دستگاه هاي آزمون، وسايل اندازه گيري و كليه تجهيزاتي است كه عملكرد آنها بر كيفيت فراينداندازه گیری تاثير گذار مي باشد. همچنین کالیبراسیون به منظور اطمينان از تطابق اندازه گيري هاي انجام شده با استانداردهاي جهاني مورد استفاده قرار مي گيرد.

  همانطور که در استاندارد ایزو 17025 آورده شده، یکی از روشهای تضمین کیفیت نتایج آزمون/کالیبراسیون آزمایشگاهها یا مراکز کالیبراسیون، مشارکت در آزمون مهارت (proficiency test) است. مرکز آزمون مهارت استاندارد در راستای اطمینان از عملکرد مراکز کالیبراسیون، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت در گروه اندازه شناسی و اوزان (کالیبراسیون) کرده است. در این گروه در زمینه ابعادی به دلایل زیر مد نظر قرار گرفت:

  • اهمیت و فراگیربودن کمیت بعد در فرآیند اندازه گیری
  • تعداد آزمایشگاه های فعال در این دو گروه
  • نیاز به شناسایی آزمایشگاههای فعال و معتبر این حوزه

  برای آزمون مهارت در زمینه ابعادی، "میکرومتر" به عنوان قلم آزمون انتخاب شد.

  فرم اطلاعات الگوی کالیبراسیون میکرومتر
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1395/02/25
  تاریخ انتشار : 1395/04/12
  تاریخ به روز آوری : 1395/06/27
  نام الگو : کالیبراسیون میکرومتر کد الگو : PT-CA/94-02
  گروه آزمایشگاهی : اندازه شناسی و اوزان(کالیبراسیون) زمینه آزمون : ابعادی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های کالیبراسیون مقدار نمونه : یک عدد
  قلم آزمون مهارت (PT) : میکرومتر ورنیه ای خارج سنج با گستره 25-0 میلی متر و تفکیک پذیری 0/001 نحوه ارسال نمونه : متعاقبا اعلام می گردد
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1طولمطابق با استاندارد ملی 6442--
  مهلت ثبت نام : 1395/06/30
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1395/07/10
  تاریخ ارسال نتایج : حداکثر 2روز پس از دریافت قلم آزمون مهارت
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : بهمن 95
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های مربوط به اثبات پایداری
  هزینه: 4600000 (%10 تخفیف برای ثبت نام همزمان با الگوی کالیبراسیون ترموکوپل) ریال نحوه پرداخت: واریز به حساب 2175449008006 بانک ملی، شعبه استاندارد به نام "حساب درآمد اختصاصی پژوهشگاه استاندارد"
  کارشناس فنی الگو : خانم هاشمی - شهرودی داخلی : 413 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد