یکشنبه 31 تیر 1403
آزمون مهارت به عنوان یک روش ارزیابی کیفیت برای اطمینان از صحت نتایج آزمون دارای اهمیت است.
از این رو مرکز آزمون مهارت استاندارد، با اهداف ارزیابی و ارتقا عملکرد آزمایشگاه‌ها و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه‌ها با یکدیگر، مطابق با الزامات استانداردINSO-ISO-IEC 17043 ، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت کرده است.
لذا در میان گروه های استاندارد کالا و خدمات گروه "انگ فلزات گرانبها" بعنوان یکی از نخستین گروه های اجرای آزمون مهارت انتخاب شده است و در این گروه "آلیاژهای طلا" به عنوان قلم آزمون مهارت در نخستین دوره اجرای آزمون انتخاب شد.

معیار های این انتخاب

  • نتایج بررسی کالا های این گروه در بازار و تعداد اقلام غیر استاندارد شناسایی شده در این گروه در طرح طاها
  • نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان به آزمایشگاهای همکار فعال و قابل اعتماد
  • اهمیت ویژگیهای استاندارد این اقلام در رعایت حقوق مصرف کننده
  • وجود تنها یک کمیت قابل اندازه گیری (اندازه گیری عیار طلا) در مورد این محصول
  • تعداد آزمایشگاههای همکار فعال در این گروه
  • ارزش بالای اقلام تحت آزمون

بوده است.

اجرای آزمون مهارت در این گروه کالا در برنامه مرکز آزمون مهارت استاندارد قرار گرفت و به صورت محرمانه اجرا گرید. از اینرو آزمایشگاه های همکاراداره کل استاندارد استان تهران (تائید صلاحیت شده بر اساس روش اجرایی NACI-P13) و آزمایشگاه های انگ فلزات، تحت پوشش اتحادیه طلا و جواهر بودند شناسایی و بدون در جریان قراردادن آزمایشگاه های مذکور ، اقلام آزمون برای عیار سنجی به آنها ارائه گردید . قابل ذکر است این الگو به صورت "آزمون مشارکت همزمان" اجرا گردیده است. بر اساس نتایج آزمون های ارائه شده توسط شرکت کنندگان، بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات مـربوط به عمـلکرد آنها بـا استفـاده از "نمره Z" و رتبه بندی شرکت کنندگان توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد انجام شد.

فرم اطلاعات الگوی انگ فلزات گرانبها- طلا
کد فرم : F-PT-42/0
تاریخ تدوین : 1393/02/15
تاریخ انتشار : 1393/03/20
تاریخ به روز آوری : 1393/10/30
نام الگو : انگ فلزات گرانبها- طلا کد الگو : PT-HM/93-01
گروه آزمایشگاهی : انگ فلزات گرانبها زمینه آزمون : سایر
گروه مخاطبین : کلیه آزمایشگاه های فعال در انگ فلزات گرانبها-طلا مقدار نمونه : 500 میلی گرم
قلم آزمون مهارت (PT) : آلیاژهای طلا نحوه ارسال نمونه : تحویل به نماینده آزمایشگاه یا از طریق پست پیشتاز
اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
1طلابر اساس استاندارد ملی 8106--
مهلت ثبت نام : -
تاریخ توزیع نمونه ها : 1394/03/06 - 1394/03/16
تاریخ ارسال نتایج : 1394/03/07 - 1394/03/20
تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : مرداد 1394
فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : -
هزینه: -- ریال نحوه پرداخت: پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانکی- سامانه مرکز آزمون مهارت یا واریز به حساب 2175449008006 بانک ملی شعبه استاندارد، به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه استاندارد
کارشناس فنی الگو : خانم مختاری داخلی : 412 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد