یکشنبه 31 تیر 1403

آزمون مهارت به عنوان یک روش ارزیابی کیفیت برای اطمینان از صحت نتایج آزمون دارای اهمیت است. از این رو مرکز آزمون مهارت استاندارد به دلیل اهمیت کنترل عملکرد آزمایشگاه های فعال در حوزه میکروبیولوژی مواد غذایی، آشامیدنی، خوراک دام و فراورده های بهداشتی و سلولزی و ...، بنا به درخواست نهادهای مختلف از جمله انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران و تعدادی از آزمایشگاه های فعال در حوزه میکروبیولوژی، با هدف ارزیابی و ارتقا عملکرد آزمایشگاه‌ها و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه‌ها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت با عنوان "میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس" برای کلیه آزمایشگاه های فعال در حوزه میکروبیولوژی از جمله آزمایشگاههای دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025، آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد، آزمایشگاه های همکار سازمان دامپزشکی یا عضو انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران، آزمایشگاه های همکار سازمان محیط زیست و ... کرده است.

  معیار انتخاب گروه میکروبیولوژی برای اجرای آزمون مهارت عبارت بود از:

  • اهمیت کنترل میکروبی مواد غذایی، آشامیدنی، خوراک دام و فراورده های آرایشی و بهداشتی و ... در تامین سلامت جامعه
  • نقش دانش فنی و مهارت آزمون کننده در انجام آزمون های میکروبیولوژی
  • تعداد آزمایشگاههای فعال در این حوزه اعم از آزمایشگاه های مستقل و آزمایشگاه های زیرمجموعه واحدهای تولیدی و آزمایشگاههای مراکز دولتی و پژوهشی

  همچنین دلیل انتخاب آزمون "جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس"، برای اولین الگوی آزمون مهارت طراحی شده در مرکز آزمون مهارت در زمینه میکروبیولوژی، اهمیت تشخیص این میکروارگانیسم و قابلیت انجام این آزمون در عموم آزمایشگاه های فعال این حوزه می باشد. .

  قابل ذکر است که این آزمون مهارت به صورت "آزمون مشارکت همزمان" در بین آزمایشگاه های متقاضی، اجرا می‌گردد. در همین راستا، دستورالعمل "دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت آزمون مهارت میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس" نیز به عنوان راهنما در اختیار مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت. گزارش تحلیلی اجرای آزمون نیز با حفظ رازداری و درج تنها کد انحصاری تخصیص یافته به هر آزمایشگاه، از طریق سامانه مرکز، در دسترس مشارکت کنندگان قرار می‌گیرد.

  در جدول زیر، اطلاعات تکمیلی این آزمون مهارت در فرم اطلاعات الگو آورده شده است. آزمایشگاه هایی که مایل به شرکت در این آزمون مهارت می باشند با مراجعه به سایت مرکز به آدرس pt.standard.ac.ir ضمن کسب اطلاعات تکمیلی، اقدام به ثبت نام (در سامانه مرکز به آدرس pt.standard.ac.ir/portal) نمایند یا با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال به آدرس ایمیل مرکز (PT@QMSI.ir) اقدام به شرکت در آزمون کنند.

  فرم اطلاعات الگوی آزمون مهارت میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1395/11/10
  تاریخ انتشار : 1395/11/18
  تاریخ به روز آوری : 1396/02/19
  نام الگو : میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس کد الگو : MI-01
  گروه آزمایشگاهی : میکروبیولوژی زمینه آزمون : میکروبیولوژی
  گروه مخاطبین : کلیه آزمایشگاه های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون مقدار نمونه : سه ویال نمونه لیوفیلیزه
  قلم آزمون مهارت (PT) : پودر لیوفیلیزه نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس

  ISIRI 6806-3 -ISO 6888-3
  ISIRI 9934 -ISO 22718
  USP39

  --
  مهلت ثبت نام : 1396/01/20
  تاریخ توزیع نمونه ها : تیر ماه 96
  تاریخ ارسال نتایج : 10 روز کاری پس از دریافت اقلام در آزمایشگاه
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : مهر 96
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : ساخت اقلام و انجام آزمون های همگنی و پایداری آنها
  هزینه: 3900000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت هزینه آزمون از طریق تماس با مرکز آزمون مهارت و دریافت شناسه پرداخت میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم شهرودی داخلی : 413 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد