یکشنبه 31 تیر 1403
یکی از روش های معتبر ارزیابی کیفیت و اطمینان از صحت نتایج آزمون، مشارکت در آزمون مهارت است. از این رو مرکز آزمون مهارت استاندارد، به منظور ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه ‌ها با یکدیگر، برای دومین بار مطابق با الزامات استاندارد INSO ISO IEC 17043، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت با عنوان "نوشیدنیها-آزمونهای شیمیایی آب میوه " کرده است. این آزمون برای کلیه آزمایشگاه های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون از جمله آزمایشگاه های دارای گواهینامه تایید صلاحیت استانداردISO/IEC 17025،آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان ها، آزمایشگاه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علمی و پژوهشی و ... که نیاز به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود در مقایسه با سایر آزمایشگاه های مشابه دارند، طراحی شده و اجرا خواهد شد. ثبت نام در آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت میسر می باشد. اطلاعات کامل این الگو در جدول زیر آورده شده است

  نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1399/07/22
  تاریخ انتشار : 1399/07/29
  تاریخ به روز آوری : 1399/09/20
  نام الگو : نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه کد الگو : FA-08
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : شیمیایی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس 17025 آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد و سایر آزمایشگاههای دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : نیم لیتر
  قلم آزمون مهارت (PT) : آب انار نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1مواد جامد محلول در آباستاندارد ملی 2685--
  2خاکستراستاندارد ملی 2685--
  3pHاستاندارد ملی 2685--
  4اسیدیته کلاستاندارد ملی 2685--
  5عدد فرمالیناستاندارد ملی 2685--
  6ساکاروزاستاندارد ملی 2685--
  مهلت ثبت نام : 1399/08/28
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1399/09/30
  تاریخ ارسال نتایج : 1399/10/14
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : اسفند 99
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : تهیه اقلام آزمون، آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 14000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت هزینه آزمون از طریق تماس با مرکز آزمون مهارت و دریافت شناسه پرداخت میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : اکرم عزیزی- معصومه فرخنده داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد