دوشنبه 12 خرداد 1399
مرکز آزمون مهارت، با هدف ارزیابی و ارتقا عملکرد آزمایشگاه‌ها و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت در زمینه سختی سنجی فلزات کرده است. آزمون مهارت سختی سنجی فلزات در حوزه متالورژی برای گروه های آزمایشگاهی مکانیک- فلزشناسی و خودرو- نیرو محرکه با عنوان "خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی" طراحی گردیده است. این آزمون برای کلیه آزمایشگاه های فعال دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025، آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان ها در حوزه آزمایشگاهی مذکور کاربرد دارد.

  معیار انتخاب این الگو برای اجرای آزمون مهارت عبارت است از:
  • اهمیت آزمون سختی سنجی در صنایع مختلف فلزی
  • نقش دانش فنی و مهارت آزمون کننده در انجام این آزمون ها
  • تعداد آزمایشگاه های فعال در این حوزه اعم از آزمایشگاه های مستقل و آزمایشگاه های زیرمجموعه واحدهای تولیدی و آزمایشگاه های مراکز دولتی و پژوهشی
  • نیاز صنعت به آزمایشگاه های فعال و قابل اعتماد در این گروه آزمایشگاهی
  قلم آزمون مهارت، بلوک های سختی سنجی است که یکنواختی، همگنی و پایداری آنها در یک آزمایشگاه متخصص مورد آزمون و اندازه گیری قرار گرفته است. مرکز آزمون مهارت، با بهره گیری از تجربیات مشاوران متخصص این صنعت، برای تهیه و ساخت بلوک های سختی، عوامل تاثیر گذار در نتیجه آزمون شامل جنس، ضخامت، شکل، یکنواختی و صافی سطح اقلام را مد نظر قرار داده است.
  قابل ذکر است که این آزمون به صورت "آزمون مشارکت همزمان" در بین آزمایشگاه های متقاضی، اجرا می‌گردد. در همین راستا، دستورالعمل "دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی" نیز به عنوان راهنما در اختیار مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت. گزارش تحلیلی اجرای آزمون نیز با حفظ رازداری و درج تنها کد انحصاری مختص هر آزمایشگاه، از طریق سامانه مرکز، در دسترس مشارکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
  عملکرد مشارکت کنندگان بر اساس نتایج آزمون ها، توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد. ارزیابی و رتبه بندی آنها با استفاده از آماره های عملکردی مناسب صورت خواهد گرفت. گزارش تحلیلی اجرای آزمون مهارت با حفظ رازداری و محرمانگی در خصوص اطلاعات مشارکت کنندگان، برای اطلاع عموم از طریق همین وب سایت در دسترس قرارخواهد گرفت. در پایان جهت ارائه پیشنهادات بهبود و رفع اشکالات احتمالی آزمایشگاه، گزارش اختصاصی برای هر مشارکت کننده ارسال خواهد شد.
  در جدول زیر، اطلاعات تکمیلی آزمون مهارت در فرم اطلاعات الگو آورده شده است. آزمایشگاه هایی که مایل به شرکت در این آزمون مهارت می باشند با مراجعه به سایت مرکز به آدرس pt.standard.ac.ir ضمن کسب اطلاعات تکمیلی، اقدام به ثبت نام (در سامانه مرکز به آدرس pt.standard.ac.ir/portal) نمایند یا با تکمیل فرم ثبت نام و ارسال به آدرس ایمیل مرکز (PT@QMSI.ir) اقدام به شرکت در آزمون کنند.
  الگوی آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات - سختی سنجی
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1395/08/04
  تاریخ انتشار : 1396/10/07
  تاریخ به روز آوری : 1397/03/30
  نام الگو : خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30)، برینل (HBW 2.5/187.5) و راکول (HRC) کد الگو : MC-02
  گروه آزمایشگاهی : مکانیک و فلز شناسی- خودرو ونیرو محرکه زمینه آزمون : خواص مکانیکی فلزات
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 ، همکار استاندارد و سایر آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون مقدار نمونه : بلوک سختی سنجی
  قلم آزمون مهارت (PT) : بلوک سختی سنجی نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1سختی ویکرزISIRI 7810-1
  ISO 6507-1
  --
  2سختی برینلISIRI 7809-1
  ISO 6506-1
  --
  3سختی راکولISIRI 7811-1
  ISO 6508-1
  --
  مهلت ثبت نام : 1397/04/08
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1397/04/23
  تاریخ ارسال نتایج : 1397/04/25
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : شهریور 97
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : ساخت اقلام آزمون مهارت- انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: هزینه شرکت در سه اندازه ده:4,500,000
  هزینه شرکت در دو اندازه ده:4,000,000
  هزینه شرکت در یک اندازه ده:3,500,000
  ریال نحوه پرداخت: پرداخت هزینه آزمون از طریق تماس با مرکز آزمون مهارت و دریافت شناسه پرداخت میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم مهندس هاشمی داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  تلفن تماس: 32806031-026
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد