یکشنبه 31 تیر 1403

  آزمون مهارت فرآورده های نفتی - روغن موتور
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1398/06/25
  تاریخ انتشار : 1398/06/31
  تاریخ به روز آوری : 1398/11/29
  نام الگو : آزمون مهارت فرآورده های نفتی - روغن موتور کد الگو : CH-08
  گروه آزمایشگاهی : شیمی ، پتروشیمی و پلیمر زمینه آزمون : فیزیکی - شیمیایی
  گروه مخاطبین : کلیه آزمایشگاه های دارای توانایی انجام آزمون مقدار نمونه : دو بطری نیم لیتری / یک بطری یک لیتری
  قلم آزمون مهارت (PT) : روغن موتور نحوه ارسال نمونه : باربری (زمینی)/ پیک
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1چگالی در 15 درجه سلیسوسINSO 10662 (ASTM D 4052)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  INSO 197 (ASTM D 1298)
  --
  2گرانروی در 40 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  --
  3گرانروی در 100 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  --
  4شاخص گرانرویINSO 195 (ASTM D2270)--
  5نقطه اشتعال باز - کلیولندINSO 198 (ASTM D92)--
  6نقطه ریزشINSO 201 (ASTM D97)--
  7رنگ ASTMINSO 203 (ASTM D1500)--
  8گوگردINSO 8402 (ASTM D 4294)--
  9اتلاف تبخیر روغن های روانکار - روش نواکISIRI 3780 (ASTM D5800 )این اندازه ده به صورت رایگان در نظر گرفته شده و تحلیل نتایج آن منوط به حد نصاب رسیدن تعداد گزارش کنندگان نتیجه آزمون است.
  مهلت ثبت نام : 1398/10/03
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1398/10/07
  تاریخ ارسال نتایج : 1398/10/18
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : اردیبهشت ماه 99
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : تهیه اقلام، انجام آزمونهای همگنی و پایداری
  هزینه: 18500000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت هزینه آزمون از طریق تماس با مرکز آزمون مهارت و دریافت شناسه پرداخت میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم مهندس هاشمی- آقای مهندس نوروزی داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد