یکشنبه 31 تیر 1403

  صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1398/10/08
  تاریخ انتشار : 1398/10/14
  تاریخ به روز آوری : 1398/11/14
  نام الگو : صنایع غذایی و کشاورزی -اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی کد الگو : FA-07
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : سم شناسی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های فعال در صنایع غذایی و کشاورزی- حوزه سم شناسی مقدار نمونه : 200 گرم
  قلم آزمون مهارت (PT) : آرد ذرت نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1آفلاتوکسیناستاندارد ملی 6872 و 6872-a--
  مهلت ثبت نام : 1398/11/28
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1398/12/03
  تاریخ ارسال نتایج : 1398/12/17
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : خرداد ماه 99
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های مربوط به همگنی و پایداری اقلام PT
  هزینه: 15000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت هزینه آزمون از طریق تماس با مرکز آزمون مهارت و دریافت شناسه پرداخت میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم مهندس هاشمی شاد- خانم مهندس شهرودی داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد