یکشنبه 31 تیر 1403
یکی از روشهای معتبر ارزیابی کیفیت و اطمینان از صحت نتایج آزمون، مشارکت در آزمون مهارت است. از این رو مرکز آزمون مهارت استاندارد، به منظور ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه‌ها با یکدیگر، برای اولین بار مطابق با الزامات استاندارد INSO ISO IEC 17043، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت با عنوان "صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)" کرده است. این آزمون برای کلیه آزمایشگاه¬های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون از جمله آزمایشگاه¬های دارای گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه¬های همکار سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان¬ها، آزمایشگاه دانشگاه¬ها، پژوهشگاه¬ها، مراکز علمی و پژوهشی و ... که نیاز به شرکت در فضای رقابتی سالم برای ارزیابی عملکرد خود در مقایسه با سایر آزمایشگاه¬های مشابه دارند، طراحی شده و اجرا خواهد شد. ثبت نام در آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت میسر می باشد. اطلاعات کامل این الگو در جدول زیر آورده شده است.

  صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1399/03/12
  تاریخ انتشار : 1399/03/23
  تاریخ به روز آوری : 1399/03/23
  نام الگو : صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج) کد الگو : FA-05
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : سم شناسی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های همکار استاندارد آزمایشگاه های دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 مقدار نمونه : حدود 5 گرم
  قلم آزمون مهارت (PT) : آرد برنج نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1آرسنیکINSO 16722--
  مهلت ثبت نام : 1399/04/31
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1399/05/25
  تاریخ ارسال نتایج : 1399/06/05
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1399/07/16
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های مربوط به همگنی و پایداری اقلام PT
  هزینه: هزینه اجرای آزمون 12.500.000 ریال برآورد گردید که با توجه به شرایط فعلی ناشی از شیوع ویروس کرونا (Covid-19) %10 تخفیف اعمال و مبلغ نهایی 11.250.000 ریال برای کل مشارکت کنندگان لحاظ خواهد شد.
  %25 تخفیف شامل مشارکت کننده ای که موفق به کسب رتبه اول در دور قبل اجرای الگوی آزمون مهارت شد.
  %15 تخفیف شامل مشارکت کننده ای که موفق به کسب رتبه دوم در دور قبل اجرای الگوی آزمون مهارت شد.
  %10 تخفیف شامل مشارکت کننده ای که موفق به کسب رتبه سوم در دور قبل اجرای الگوی آزمون مهارت شد.
  %10 تخفیف شامل مشارکت کنندگانی که به طور همزمان در دو الگوی آزمون مهارت در یک گروه آزمایشی شرکت نمایند.
  %10 تخفیف شامل مشارکت کنندگانی که حداقل در سه دوره متوالی آزمون مهارت برگزار شده در یک گروه آزمایشی شرکت داشتند.
  ریال نحوه پرداخت: پرداخت هزینه آزمون از طریق تماس با مرکز آزمون مهارت و دریافت شناسه پرداخت میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : الهام هاشمی شاد معصومه فرخنده داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد