یکشنبه 31 تیر 1403
مرکز آزمون مهارت، با هدف ارزیابی و ارتقا عملکرد آزمایشگاه‌ ها و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آنها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، چهارمین آزمون مهارت در زمینه فرآورده های نفتی را در پاییز سال 99 اجرا خواهد نمود.
این آزمون مهارت برای گروه های آزمایشگاهی فعال در زمینه آزمون های فرآورده های نفتی طراحی شده است و کلیه آزمایشگاه های دارای تجهیزات مناسب که توانایی انجام آزمون ها را دارند از جمله آزمایشگاه های دارای گواهینامه تایید صلاحیت استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان ها، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پتروشیمی ها، مراکز علمی و پژوهشی و ... می توانند در این آزمون مهارت شرکت نمایند.
ثبت نام در آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت میسر می باشد. اطلاعات کامل این الگو در جدول زیر آورده شده است.

  الگوی فرآورده های نفتی-هیدروکربن
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1399/04/21
  تاریخ انتشار : 1399/06/26
  تاریخ به روز آوری : 1399/07/29
  نام الگو : فرآورده های نفتی-هیدروکربن کد الگو : CH-10
  گروه آزمایشگاهی : شیمی ، پتروشیمی و پلیمر زمینه آزمون : فیزیکی - شیمیایی
  گروه مخاطبین : کلیه آزمایشگاه های دارای توان انجام آزمون مقدار نمونه : دو بطری یک لیتری
  قلم آزمون مهارت (PT) : هیدروکربن نحوه ارسال نمونه : شرکت باربری
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1چگالی در 15 درجه سلسیوسINSO 10662 (ASTM D4052)
  INSO 8575 (ASTM D7042)
  INSO 197 (ASTM D1298)
  --
  2گرانروی در 40 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D7042)
  --
  3نقطه اشتعال بسته - پنسکی مارتنزINSO 19695 (ASTM D93)--
  4نقطه ریزشINSO 201 (ASTM D97)--
  5گوگردINSO 8402 (ASTM D4294)--
  6تقطیر در فشار اتمسفرINSO 6261 (ASTM D86)--
  مهلت ثبت نام : 1399/07/16
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1399/08/17
  تاریخ ارسال نتایج : 1399/08/28
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1399/10/30
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 28000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : الهام هاشمی شاد داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد