یکشنبه 31 تیر 1403
پس از تجربه موفق اجرای آزمون مهارت «میکروبیولوژی- جستجوی استافیلوکوکوس اورئوس» در سال 96 که با حضور 100 آزمایشگاه فعال حوزه میکروبیولوژی از گروه های مختلف صنایع غذایی و کشاورزی، آرایشی و بهداشتی، بسته بندی و سلولزی، مهندسی پزشکی، داروسازی و ... برگزار گردید، مرکز آزمون مهارت استاندارد اجرای آزمون مهارت «میکروبیولوژی-شمارش میکروارگانیسم های مزوفیل هوازی» را در برنامه زمستان 99 خود قرار داده است.
این آزمون با هدف ارزیابی و ارتقای عملکرد آزمایشگاه‌های این حوزه و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه‌ها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، طراحی شده و برگزار خواهد شد.
کلیه آزمایشگاه های فعال حوزه میکروبیولوژی، دارای توانایی انجام آزمون از جمله آزمایشگاههای دارای گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17025، آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد و سایر سازمان ها امکان ثبت نام و حضور در این آزمون را دارند.
ثبت نام در آزمون از طریق سامانه مرکز آزمون مهارت میسر می باشد. اطلاعات کامل این الگو در جدول زیر آورده شده است.

  میکروبیولوژی-شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1399/09/18
  تاریخ انتشار : 1399/09/18
  تاریخ به روز آوری : 1400/02/26
  نام الگو : میکروبیولوژی- شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوس کد الگو : MI-02
  گروه آزمایشگاهی : میکروبیولوژی زمینه آزمون : میکروبیولوژی
  گروه مخاطبین : کلیه آزمایشگاه های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون مقدار نمونه : یک ویال/ساشه
  قلم آزمون مهارت (PT) : پودر لیوفیلیزه نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1شمارش کلی میکروارگانیسم ها در دمای 30 درجه سلسیوسINSO 5272-1
  INSO 5272-2
  --
  مهلت ثبت نام : 1399/11/15
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1399/11/25
  تاریخ ارسال نتایج : 1399/12/09
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : خرداد 1400
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : ساخت اقلام و انجام آزمون های همگنی و پایداری آنها
  هزینه: 16000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت هزینه آزمون از طریق دریافت صورتحساب از سامانه مرکز و با استفاده از شناسه پرداخت درج شده در آن میسر است
  کارشناس فنی الگو : معصومه فرخنده - اکرم عزیزی داخلی : تلفن تماس: 8-32806031-026
  داخلی: 2786 و 2715
  تلفن مستقیم: 32861231 و 32803892-026
  آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد