یکشنبه 31 تیر 1403

این آزمون مهارت به سفارش معاونت ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها به این معاونت ارائه خواهد شد.

  آزمون مهارت سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1400/07/06
  تاریخ انتشار : 1400/07/10
  تاریخ به روز آوری : 1402/07/07
  نام الگو : آزمون مهارت سیم و کابل- خواص مکانیکی روکش کد الگو : EL-04
  گروه آزمایشگاهی : برق و الکترونیک زمینه آزمون : خواص مکانیکی روکش
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد استان و سایر آزمایشگاه های دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : 5 عدد کابل در حدود 20 سانتی متر
  15 عدد دمبل
  قلم آزمون مهارت (PT) : آزمونه های دمبل شکل و کابل نحوه ارسال نمونه : از طریق پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1استقامت کششی روکش قبل از کهنگیINSO 5525-501--
  2درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی روکش قبل از کهنگیINSO 5525-501--
  3استقامت کششی روکش بعد از کهنگیINSO 5525-501
  INSO 5525-401
  --
  4درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی روکش بعد از کهنگیINSO 5525-501
  INSO 5525-401
  --
  5تلفات جرم روکشINSO 5525-409
  INSO 5525-401
  --
  مهلت ثبت نام : 1402/08/15
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1402/08/20
  تاریخ ارسال نتایج : 1402/09/22
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1402/12/22
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 46000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : داخلی : تلفن تماس: 8-32806031-026
  داخلی: 2786
  تلفن مستقیم: 32861231-026
  آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد