یکشنبه 31 تیر 1403

این آزمون مهارت به سفارش معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها به این معاونت ارائه خواهد شد.

  آزمون مهارت صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1400/07/06
  تاریخ انتشار : 1400/07/10
  تاریخ به روز آوری : 1403/04/18
  نام الگو : آزمون مهارت صنایع غذایی و کشاورزی- روغن های خوراکی کد الگو : FA-14
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : شیمیایی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد استان و سایر آزمایشگاه های دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : 245 گرم
  قلم آزمون مهارت (PT) : روغن خوراکی مایع نحوه ارسال نمونه : از طریق پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1اسیدهای چربINSO 13126-1-4--
  2عدد یدیINSO 4888--
  3عدد صابونیINSO 10501--
  4مواد غیر قابل صابونیINSO 19186--
  5پراکسیدINSO 4179--
  6اسیدیتهINSO 4178--
  7عدد آنیزیدینINSO 4093--
  مهلت ثبت نام : 1402/10/23
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1402/10/26
  تاریخ ارسال نتایج : 1402/11/17
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1403/05/17
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 100000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم هاشمی شاد- خانم فرخنده داخلی : 2731 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد