یکشنبه 31 تیر 1403

این آزمون مهارت به سفارش معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها به این معاونت ارائه خواهد شد.

  فرآورده های نفتی- روغن فرموله شده
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1400/07/06
  تاریخ انتشار : 1400/07/10
  تاریخ به روز آوری : 1401/04/15
  نام الگو : فرآورده های نفتی- روغن فرموله شده کد الگو : CH-12
  گروه آزمایشگاهی : شیمی ، پتروشیمی و پلیمر زمینه آزمون : فیزیکی - شیمیایی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد استان و سایر آزمایشگاه های دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : یک بطری یک لیتری
  قلم آزمون مهارت (PT) : روغن موتور نحوه ارسال نمونه : باربری (زمینی)
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1چگالی در 15 درجه سلیسوسINSO 10662 (ASTM D 4052)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  INSO 197 (ASTM D 1298)
  --
  2گرانروی در 40 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  --
  3گرانروی در 100 درجه سلسیوسINSO 340 (ASTM D445)
  INSO 8575 (ASTM D 7042)
  --
  4شاخص گرانروی INSO 195 (ASTM D2270)--
  5نقطه اشتعال باز - کلیولندINSO 198 (ASTM D92)--
  6نقطه ریزشINSO 201 (ASTM D97)--
  7رنگ ASTMINSO 203 (ASTM D1500)--
  8گوگردINSO 8402 (ASTM D 4294)--
  9اتلاف تبخیر روغن های روانکار - روش نواک INSO 3780 (ASTM D5800 )--
  مهلت ثبت نام : 1401/06/31
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1401/08/02
  تاریخ ارسال نتایج : 1401/08/18
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : متعاقبا اعلام می گردد
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: متعاقبا اعلام می گردد ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : داخلی : تلفن تماس: 8-32806031-026
  داخلی: 2786
  تلفن مستقیم: 32861231-026
  آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد