یکشنبه 31 تیر 1403

با توجه به درخواست مشارکت کنندگان و برای ایجاد فرصت مناسب تر برای تکمیل مراحل ثبت نام و واریز وجه از طریق سامانه، مهلت ثبت نام تا تاریخ 1394/12/5 تمدید شد و به تبع آن تاریخ ارسال نمونه ها و مهلت ارائه نتایج طبق فرم اطلاعات الگوی آزمون مهارت اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی (جدول پایین) تغییر یافت.

آزمون مهارت به عنوان یک روش ارزیابی کیفیت برای اطمینان از صحت نتایج آزمون دارای اهمیت است. از این رو مرکز آزمون مهارت استاندارد، با اهداف ارزیابی و ارتقا عملکرد آزمایشگاه‌ها و همچنین ایجاد فرصتی برای مقایسه نتایج آزمایشگاه‌ها با یکدیگر، مطابق با الزامات استاندارد INSO-ISO-IEC 17043، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت کرده است. به همین جهت در میان گروه های استاندارد کالا و خدمات گروه "صنایع غذایی-کشاورزی" به عنوان یکی از نخستین گروه های اجرای آزمون مهارت، و در این گروه "اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی" برای اجرا، انتخاب گردید. آفلاتوکسین و اکراتوکسین دو نوع از مهمترين سموم قارچی هستند که در مواد غذايي انسان و دام در مراحل تولید، حمل و نقل و انبارش رشد می کنند و اثرات سوء از قبیل مسمومیت، سرطان زایی و جهش زایی در مصرف کننده خواهند داشت. لذا، شناسایی و اندازه گیری کمی این گروه از سموم در مواد غذایی، لازم و ضروری می باشد. بدیهی است که صحت و دقت در اندازه گیری مقدار مایکوتوکسین ها تاثیر عمده ای در تجارت ملی و بین المللی مواد غذایی دارد. بخصوص که سهم محصولات غذایی در اقلام صادراتی کشورمان نیز قابل توجه است و دراین میان برخی محموله های محصولات باغی و خشکبار کشورمان، تحت تاثیر این آلودگی از ورود به بازارهای جهانی باز ماندند.

  تعیین مقدار اکراتوکسین مطابق استاندارد ملی شماره 9238 و -a9238 و تعیین مقدار آفلاتوکسین مطابق استاندارد ملی شماره 6872 و -a6872 انجام می گیرد. بنا براین آزمایشگاههای سم شناسی که طبق استاندارد 17025 تایید صلاحیت شده اند، یا آزمایشگاههای همکار استاندارد یا سایر نهادها می توانند برای ارزیابی عملکرد خود در این الگو شرکت کنند.

  در ادامه، اطلاعات تکمیلی این آزمون مهارت در جدول اطلاعات الگو با کد F-PT-42 آورده شده است. آزمایشگاه هایی که مایل به شرکت در این آزمون مهارت می باشند با مراجعه به سامانه این مرکز به آدرس ثبت نام آزمون مهارت استاندارد نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند.

  قابل ذکر است این آزمون مهارت به صورت "آزمون مشارکت همزمان" در بین آزمایشگاه های متقاضی، اجرا می‌گردد. در همین راستا به عنوان راهنما برای آزمایشگاه های مشارکت کننده، دستورالعمل "دریافت اقلام و نحوه انجام آزمون مهارت آزمون مهارت اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی" با کد W-PT-02/FA-02 نیز در اختیار ایشان قرار می گیرد. بر اساس نتایج آزمون های ارائه شده توسط مشارکت کنندگان، با استفاده از ابزارهای آماری تحلیل شده، رتبه هر آزمایشگاه بین سایر شرکت کنندگان مشخص می شود. گزارش تحلیلی اجرای آزمون با حفظ رازداری و درج تنها کد انحصاری تخصیص یافته به هر آزمایشگاه، از طریق همین سایت در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بدیهی است پس از آن، گزارش تخصصی هر آزمایشگاه نیز در اختیارشان قرار می گیرد تا بتوانند نقاط ضعف و یا قوت خود را شناسایی کنند.

  فرم اطلاعات الگوی آزمون مهارت اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1394/07/01
  تاریخ انتشار : 1394/07/20
  تاریخ به روز آوری : 1394/12/05
  نام الگو : اندازه گیری آفلاتوکسین و اکراتوکسین در مواد غذایی کد الگو : PT-FA/94-01
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : سم شناسی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های همکاراستاندارد - آزمایشگاه های دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 مقدار نمونه : 85 گرم
  قلم آزمون مهارت (PT) : آرد برنج نحوه ارسال نمونه : تهران: تحویل حضوری
  شهرستان : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1آفلاتوکسیناستاندارد ملی 6872 و 6872-a--
  2اکراتوکسیناستاندارد ملی 9238 و 9238-a--
  مهلت ثبت نام :

  تا 1394/12/5

  تاریخ توزیع نمونه ها :

  1394/12/11

  تاریخ ارسال نتایج :

  1394/12/19

  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1395/03/10
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : ساخت اقلام PT – انجام آزمون های مربوط به تعیین مقدار تخصیص یافته و عدم قطعیت آن- آزمون های همگنی و پایداری اقلام PT
  هزینه: هزینه شرکت در دو اندازه ده:5,500,000
  هزینه شرکت در یک اندازه ده:3,500,000
  ریال نحوه پرداخت: پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانکی- سامانه مرکز آزمون مهارت یا واریز به حساب 2175449008006 بانک ملی شعبه استاندارد، به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه استاندارد
  کارشناس فنی الگو : خانم شهرودی داخلی : 413 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد