یکشنبه 31 تیر 1403

این آزمون مهارت به سفارش معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها به این معاونت ارائه خواهد شد.

  صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج)
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1400/07/06
  تاریخ انتشار : 1400/07/10
  تاریخ به روز آوری : 1401/06/13
  نام الگو : صنایع غذایی و کشاورزی- اندازه گیری فلزات سنگین در مواد غذایی (آرد برنج) کد الگو : FA-13
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : سم شناسی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد استان و سایر آزمایشگاه های دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : یک قلم 2±22 گرم
  قلم آزمون مهارت (PT) : آرد برنج نحوه ارسال نمونه : از طریق پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1آرسنیکINSO 16722--
  2سربISIRI 9266--
  3کادمیومISIRI 9266--
  مهلت ثبت نام : 1401/05/31
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1401/06/21
  تاریخ ارسال نتایج : 1401/06/30
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1401/08/30
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 17800000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : داخلی : تلفن تماس: 8-32806031-026
  داخلی: 2786
  تلفن مستقیم: 32861231-026
  آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد