یکشنبه 31 تیر 1403

این آزمون مهارت به سفارش معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها به این معاونت ارائه خواهد شد.

  میکروبیولوژی- جستجوی اشریشیاکلی
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1400/04/20
  تاریخ انتشار : 1400/07/22
  تاریخ به روز آوری : 1402/07/07
  نام الگو : میکروبیولوژی- جستجوی اشریشیاکلی کد الگو : MI-03
  گروه آزمایشگاهی : میکروبیولوژی زمینه آزمون : میکروبیولوژی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد و سایر آزمایشگاههای دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : سه نمونه لیوفیلیزه
  قلم آزمون مهارت (PT) : پودر لیوفیلیزه نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1جستجوی و شناسایی اشریشیاکلیISIRI 2946--
  مهلت ثبت نام : آذر 1402
  تاریخ توزیع نمونه ها : آذر 1402
  تاریخ ارسال نتایج : آذر 1402
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : بهمن 1402
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار :
  هزینه: متعاقبا اعلام می گردد ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : داخلی : آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد