یکشنبه 31 تیر 1403

این آزمون مهارت به سفارش معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و نتایج ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها به این معاونت ارائه خواهد شد.

  صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن- آرد گندم
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1400/07/06
  تاریخ انتشار : 1400/07/10
  تاریخ به روز آوری : 1401/01/15
  نام الگو : صنایع غذایی و کشاورزی- غلات و فرآورده های آن- آرد گندم کد الگو : FA-16
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : فیزیکی - شیمیایی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های دارای قابلیت انجام آزمون از قبیل آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد و ... مقدار نمونه : 450 گرم
  قلم آزمون مهارت (PT) : آرد گندم نحوه ارسال نمونه : از طریق پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1پروتئین در ماده خشکISIRI 103
  INSO 19052
  --
  2خاکستر در ماده خشکISIRI 103--
  3خاکستر نامحلول در ماده خشکISIRI 103
  INSO 37
  --
  4اندازه گیری گلوتن مرطوب به روش مکانیکی/ دستیISIRI 103
  ISIRI 9639-1/INSO 9639-2
  --
  5اندازه ذراتISIRI 103--
  مهلت ثبت نام : 1400/01/09
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1401/01/27
  تاریخ ارسال نتایج : 1401/02/07
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1401/04/31
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 11630000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد