یکشنبه 31 تیر 1403

با توجه به درخواست مشارکت کنندگان و برای ایجاد فرصت مناسب تر برای تکمیل مراحل ثبت نام و واریز وجه از طریق سامانه، مهلت ثبت نام تا تاریخ 1394/11/10 تمدید شد.

تدوین این الگو توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد، مشاوران صاحب نظر در صنعت شیر، دستگاههای قانون گذار، نظارتی و انجمنهای تخصصی انجام شده است. با توجه به درخواست سازمان ملی استاندارد و نتایج طرح تحقیقاتی طاها در سال 91، در میان گروه های استاندارد کالا و خدمات گروه "غذایی -کشاورزی" به عنوان یکی از نخستین گروه های اجرای آزمون مهارت دیده شد. در این گروه "شیر" به عنوان قلم آزمون مهارت در نخستین دوره اجرای این آزمون انتخاب شد.

معیار های این انتخاب

  • اهمیت مصرف شیر و نقش آن در تأمین سلامتی و امنیت غذایی افراد جامعه
  • اهمیت شیر به عنوان یکی از مهمترین کالاهای سبد مصرفی خانوار
  • نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان به آزمایشگاه های همکار فعال و قابل اعتماد
  • اهمیت رعایت استانداردهای این محصول
  • تعداد آزمایشگاههای همکار فعال در این گروه

بوده است.

در تدوین این الگو، از مشارکت مرکز آزمون مهارت استاندارد و کارشناسان دستگاههای قانون گذار و نظارتی، استفاده شده است. شرکت کنندگان در این آزمون مهارت آزمایشگاه های خصوصی مستقل، آزمایشگاه های کنترل کیفی واحدهای تولیدی و آزمایشگاه های سازمان های دولتی هستند که آزمایشگاه همکار استاندارد (مطابق با راهنمای 208/111/ر) یا آزمایشگاه تایید صلاحیت شده (طبق استاندارد ISO/IEC 17025 ) هستند، قادر به انجام آزمون های شیر براساس استاندارد ملی شماره 93 باشند می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز از طریق پیوند ثبت نام آزمون مهارت استاندارد نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند.

با توجه به ماهیت اقلام آزمون مهارت و اهداف الگو، این الگو به صورت "آزمون مشارکت همزمان" اجرا می‌گردد و نوع آزمون ها براساس استاندارد ملی ایران شماره 93 و اندازه ده ها از ویژگی های میکروبی و شیمیایی با اهمیت در کیفیت شیر انتخاب گردیده است. قلم PT در محل مرکز آزمون مهارت به نماینده آزمایشگاه تحویل داده می‌شود. نتایج حاصل از این آزمون ها داده های کمی و کیفی خواهند بود که مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار خواهد گرفت. بدین منظور فرم گزارش نتایج شرکت کنندگان با کد (F-PT-43/FA-01) برای اعلام نتایج شرکت کنندگان و روش دستورالعمل دریافت و آزمون نمونه با کد (P-PT-19) به عنوان راهنمای انجام آزمون مدون گردیده و در اختیار شرکت کنندگان قرار داده می‌شود.

بر اساس نتایج آزمون های ارائه شده توسط شرکت کنندگان، بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها و محاسبات مـربوط به عمـلکرد شرکت کنندگان بـا استفـاده از "نمره Z" انجام می شود و رتبه بندی شرکت کنندگان توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد انجام می‌گیرد. در پایان گزارش اختصاصی برای هر آزمایشگاه ارسال می‌گردد و گزارش تحلیلی اجرای آزمون مهارت با حفظ رازداری و درج تنها کد انحصاری تخصیص یافته به هر آزمایشگاه، برای اطلاع عموم از طریق همین سایت در دسترس قرار می‌گیرد.

فرم اطلاعات الگوی شیر
کد فرم : F-PT-42/0
تاریخ تدوین : 1393/10/20
تاریخ انتشار : 1394/10/20
تاریخ به روز آوری : 1394/11/20
نام الگو : فرآورده های لبنی - شیر کد الگو : PT-FA/93-01
گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : شیمیایی
گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، همکار استاندارد و سایر دستگاههای دولتی و نظارتی مقدار نمونه : دو قلم شیر 200 میلی لیتری
قلم آزمون مهارت (PT) : شیر نحوه ارسال نمونه : تحویل اقلام به نماینده آزمایشگاه در تهران
اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
1اسیدیته(بند7-3-3 استاندارد ملی 93) استاندارد ملی 2852--
2 آزمون بازدارنده میکروبی (خانواده بتالاکتام)بند 7-3-7 استاندارد ملی 93با کیت انجام می شود
3PH(بند7-3-4 استاندارد ملی 93) استاندارد ملی 2852 --
4درصد چربی(بند7-3-1 استاندارد ملی 93) استاندارد ملی 366--
مهلت ثبت نام : 1394/11/10
تاریخ توزیع نمونه ها :

1394/11/25 ساعت 13 الی 16

تاریخ ارسال نتایج : تا 1394/11/29
تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1395/02/10
فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : ساخت اقلام و انجام آزمون های مربوط به اثبات پایداری و همگنی اقلام
هزینه: 2,850,000
(لازم به ذکر است که این هزینه با احتساب بیش از 50 درصد حمایت مالی مرکز آزمون مهارت محاسبه گردیده است)
ریال نحوه پرداخت: پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانکی- سامانه مرکز آزمون مهارت یا واریز به حساب 2175449008006 بانک ملی شعبه استاندارد، به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه استاندارد
کارشناس فنی الگو : خانم شهرودی داخلی : 413 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
پیوندها
آدرس
آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
تلفن مستقیم: 3286113 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
فاکس: 32861210 (026)
آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
فاکس: 32861210 (026)
pt@standard.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد