یکشنبه 31 تیر 1403

  نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1403/02/01
  تاریخ انتشار : 1403/02/17
  تاریخ به روز آوری : 1403/02/01
  نام الگو : نوشیدنی ها ـ آزمونهای شیمیایی آب میوه کد الگو : FA-18
  گروه آزمایشگاهی : صنایع غذایی-کشاورزی زمینه آزمون : شیمیایی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد و سایر آزمایشگاههای دارای قابلیت انجام آزمون مقدار نمونه : یک لیتر
  قلم آزمون مهارت (PT) : آب میوه نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1مواد جامد محلول در آب (بریکس)ISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  2خاکسترISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  3pHISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  4اسیدیته کلISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  5عدد فرمالینISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  6وزن مخصوص (چگالی نسبی)ISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  7ساکارزISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  8قند احیاISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  9قند کلISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  10هیدروکسی متیل فورفورالISIRI 2685
  ISIRI365
  --
  مهلت ثبت نام : 1403/04/20
  تاریخ توزیع نمونه ها : مهرماه 1403
  تاریخ ارسال نتایج : مهرماه 1403
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : آذرماه 1403
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : تهیه اقلام آزمون و آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: 49000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم اکرم عزیزی داخلی : 2786 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد