یکشنبه 31 تیر 1403

  کالیبراسیون کمیت جرم
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1403/01/25
  تاریخ انتشار : 1403/01/25
  تاریخ به روز آوری : 1403/02/19
  نام الگو : کالیبراسیون کمیت جرم کد الگو : CA-01
  گروه آزمایشگاهی : اندازه شناسی و اوزان (کالیبراسیون) زمینه آزمون : جرم
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های کالیبراسیون مقدار نمونه : 3 تا 5 عدد
  قلم آزمون مهارت (PT) : وزنه کلاس F2 نحوه ارسال نمونه : از طریق کالا رسان
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1جرمISIRI 7085-1
  OIML R 111-1
  --
  مهلت ثبت نام : 1403/03/31
  تاریخ توزیع نمونه ها : مطابق با برنامه اعلام شده به هر آزمایشگاه
  تاریخ ارسال نتایج : مطابق با برنامه اعلام شده به هر آزمایشگاه
  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : متعاقبا اعلام می گردد
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : انجام آزمون های مربوط به ارزیابی پایداری
  هزینه: 88000000 ریال نحوه پرداخت: پرداخت از طریق صورتحساب رسمی مرکز میسر می باشد.
  کارشناس فنی الگو : خانم مهندس الهام هاشمی شاد داخلی : تلفن تماس: 8-32806031-026
  داخلی: 2716و2782
  تلفن مستقیم: 32861231-026
  026-32822230
  آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد