یکشنبه 31 تیر 1403

با توجه به درخواست مشارکت کنندگان و برای ایجاد فرصت مناسب تر برای تکمیل مراحل ثبت نام و واریز وجه از طریق سامانه، مهلت ثبت نام تا تاریخ 1394/11/10 تمدید شد.

آزمون های مکانیکی مختلفی جهت تعیین ویژگی های فلزات وجود دارد. در این بین آزمون سختی سنجی در مقیاس های مختلف، یکی از حساس ترین آزمون های این گروه محسوب می شود. سختی، فشار متوسطی است که یک ماده می تواند تحمل کند. در واقع سختی، مقاومت فلز به تغییر شکل دائم یا پلاستیک است که معمولا به وسیله ایجاد اثر فرورفتگی با مقدار مشخص نیرو انجام می گیرد و عمق نفوذ یا اندازه اثر، اندازه گیری می شود. آزمون سختی سنجی نقش فوق العاده ای در تعیین کیفیت فلزات ایفا می کند که در گستره وسیعی از صنایع، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
از این رو مرکز آزمون مهارت با در نظر گرفتن اهمیت این آزمون در صنایع مختلف فلزی، تعدد آزمایشگاه های همکار در این گروه و نیاز صنعت به آزمایشگاه های فعال و قابل اعتماد در این حوزه، اقدام به طراحی و برگزاری آزمون مهارت "خواص مکانیکی فلزات - سختی سنجی" نموده است.

  آزمون مهارت (PT) با هدف کلی تضمین کیفیت نتایج آزمایشگاه ها و برآورد عملکرد آنها در گروه های آزمایشگاهی مکانیک-فلزشناسی و خودرو - نیرومحرکه برگزار می گردد. قلم آزمون مهارت، بلوک های سختی سنجی است که یکنواختی، همگنی و پایداری آنها در یک آزمایشگاه متخصص مورد آزمون و اندازه گیری قرار گرفته است.
  مرکز آزمون مهارت، در تهیه و ساخت بلوک های سختی سنجی عوامل تاثیر گذار در نتیجه آزمون، شامل جنس، ضخامت، شکل، یکنواختی، شرایط سطح اقلام و تجربیات مشاوران متخصص و خبره این صنعت را مد نظر قرار داده است. آزمون سختی سنجی به صورت "الگوی مشارکت همزمان" در بین آزمایشگاه های متقاضی اجرا می گردد.
  لذا آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده و همکار در گروههای مکانیک - فلزشناسی و خودرو - نیرومحرکه که توانایی انجام این آزمون ها مطابق استانداردهای جدول پایین را دارند، می توانند در این آزمون مهارت شرکت کنند. اطلاعات تکمیلی این آزمون مهارت در جدول خلاصه اطلاعات الگو در ادامه آورده شده است. آزمایشگاههایی که مایل به شرکت در این آزمون مهارت می باشند با مراجعه به پورتال این مرکز از طریق پیوند ثبت نام آزمون مهارت استاندارد نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک لازم اقدام نمایند.
  عملکرد مشارکت کنندگان بر اساس نتایج آزمون ها، توسط مرکز آزمون مهارت استاندارد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد، ارزیابی و رتبه بندی آنها با استفاده از آماره های عملکردی مناسب صورت خواهد گرفت. گزارش تحلیلی اجرای آزمون مهارت با حفظ رازداری و محرمانگی در خصوص اطلاعات مشارکت کنندگان، برای اطلاع عموم از طریق همین وب سایت در دسترس قرارخواهد گرفت. در پایان جهت ارائه پیشنهادات بهبود و رفع اشکالات احتمالی آزمایشگاه، گزارش اختصاصی برای هر مشارکت کننده ارسال خواهد شد.
  فرم اطلاعات الگوی آزمون مهارت خواص مکانیکی فلزات - سختی سنجی
  کد فرم : F-PT-42/1
  تاریخ تدوین : 1394/10/07
  تاریخ انتشار : 1394/10/08
  تاریخ به روز آوری : 1394/11/28
  نام الگو : خواص مکانیکی فلزات- سختی سنجی ویکرز (HV30) و برینل (HBW 2.5/187.5) کد الگو : PT-MC/94-01
  گروه آزمایشگاهی : مکانیک و فلز شناسی- خودرو ونیرو محرکه زمینه آزمون : خواص مکانیکی
  گروه مخاطبین : آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس 17025، همکار استاندارد و سایر دستگاههای دولتی و نظارتی مقدار نمونه : یک عدد
  قلم آزمون مهارت (PT) : بلوک سختی سنجی نحوه ارسال نمونه : پست
  اندازه ده ها (پارامترهای مورد اندازه گیری) :
  ردیف اندازه ده روش آزمون توضیحات
  1سختی ویکرزISIRI 7810-1
  ISO 6507-1
  سایر استانداردهای بین المللی مشابه نیز مورد پذیرش است
  2سختی برینلISIRI 7809-1
  ISO 6506-1
  سایر استانداردهای بین المللی مشابه نیز مورد پذیرش است
  مهلت ثبت نام : 1394/11/10
  تاریخ توزیع نمونه ها : 1394/11/24-1394/11/25
  تاریخ ارسال نتایج :

  1394/11/27-1394/12/2

  تاریخ ارائه گزارش تحلیلی : 1395/02/25
  فعالیت های واگذار شده به پیمانکار : ساخت اقلام آزمون مهارت- انجام آزمون های همگنی و پایداری
  هزینه: هزینه شرکت در دو اندازه ده:3,560,000
  هزینه شرکت در یک اندازه ده:2,550,000
  ریال نحوه پرداخت: پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانکی- سامانه مرکز آزمون مهارت یا واریز به حساب 2175449008006 بانک ملی شعبه استاندارد، به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه استاندارد
  کارشناس فنی الگو : خانم هاشمی داخلی : 411 آدرس پست الکترونیک : Email: pt@standard.ac.ir
  پیوندها
  آدرس
  آدرس پژوهشکده: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت
  تلفن مستقیم: 3286113 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2701
  فاکس: 32861210 (026)
  آدرس مرکز آزمون مهارت: کرج، میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران، پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت، مرکز آزمون مهارت استاندارد
  تلفن مستقیم:32861231 (026)، 32803892 (026)
  تلفن غیر مستقیم: 9 -32806031(026) ، داخلی 2786
  فاکس: 32861210 (026)
  pt@standard.ac.ir

  کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت می باشد